Vitamix – มัลติ-วิตามินเล็ก (9826)

฿40

Vitamix – มัลติ-วิตามินเล็ก

อาหารเสริม เพื่อเสริมสร้างวิตามินให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สำหรับสัตว์หลากชนิด
-วิตามินรวม
-ช่วยลดความเครียด
-ไม่มีสารเร่ง หรือสารกระตุ้น ที่มีผลต่อประสาท
-สามารถใช้ได้กับ สุนัข แมว นก กระต่าย ปลา และสัตว์เลี้ยงทั่วไป
-ให้สัตว์เลี้ยงมีร่างกายสมบูรณ์

Description

Vitamix – มัลติ-วิตามินเล็ก

อาหารเสริม เพื่อเสริมสร้างวิตามินให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สำหรับสัตว์หลากชนิด
-วิตามินรวม
-ช่วยลดความเครียด
-ไม่มีสารเร่ง หรือสารกระตุ้น ที่มีผลต่อประสาท
-สามารถใช้ได้กับ สุนัข แมว นก กระต่าย ปลา และสัตว์เลี้ยงทั่วไป
-ให้สัตว์เลี้ยงมีร่างกายสมบูรณ์

วิธีการเตรียมและเก็บรักษา และการจัดเตรียมและการใช้งาน
-หยดไวตามิกซ์ 3-4 หยด ต่อน้ำ 1 ลิตร ให้กินทุกวัน
-ควรเปลี่ยนล้างภาชนะทุกวัน
-แข่งร้อง-ประกวด อากาศร้อน หลังการเดินทางไกล สัตว์เครียด ให้เพิ่มไวตามิกซ์เป็น 2 เท่า หรือหยดเข้าปากโดยตรง

น้ำหนักตัว 1-2 กิโลกรัม ให้ 0.5 ซีซี
น้ำหนักตัว 3-5 กิโลกรัม ให้ 1 ซีซี
น้ำหนักตัว 6-10 กิโลกรัม ให้ 1.5 ซีซี
น้ำหนักตัว 11 กิโลกรัมขึ้นไป ให้ 2 ซีซี
วันละครั้ง ติดต่อกัน 7-8 วัน ต่อเดือน

-สำหรับปลา การให้วิตามินโดยผสมกับอาหาร ให้พอหมาดหรือไวตามิกซ์ 10cc. /น้ำ 70ลิตร หรือขนาดตู้ปลา 30นิ้ว
(ไวตามิกซ์ 1cc ต่อน้ำ 7ลิตร – 14หยดไวตามิกซ์ = 1c.c. = 1 ml)

สถานที่เก็บรักษา
ให้เก็บในที่ร่ม แห้ง และเย็น อย่าให้โดนแดด หรือความร้อน