Advocate For Small Cats – ยาหยอดป้องกันและกำจัดเห็บหมัดสำหรับแมวน้ำหนัก 0-4 กก. (6269)

฿250

Advocate

ยาหยอดปกป้องแมวทั้งภายในและภายนอก ให้การป้องกันอย่างครอบคลุม

พยาธิหนอนหัวใจ,ไส้เดือนฝอย,ไรหูและไรขี้เรื้อนในแมว

SKU: 6269 Category:

Description

การรักษา

เห็บ หมัด พยาธิหนอนหัวใจ พยาธิตัวกลม พยาธิปากขอ หนอนปอด ไร (หู) สำหรับแมวตั้งแต่ 9 สัปดาห์

วิธีการใช้

ใช้ยาหยอดเป็นประจำทุกเดือน เดือนละครั้ง เพื่อป้องกันพยาธิ ไรและหนอนแมลงต่างๆ

หมายเหตุ

อาจเกิดอาการคันชั่วคราวในแมวบางตัว อาจมีลักษณะคล้ายขนเปื้อนน้ำมัน ผิวหนังแดง และอาเจียน (แต่พบน้อยมาก) อาการเหล่านี้จะหายไปเองโดยไม่ต้องรักษา หากแมวเลียตำแหน่งที่หยดยา อาจเกิดอาการทางประสาท เช่น เดินเซ ตัวสั่น อาการทางตา (รูม่านตา ขยาย, รีเฟล็กซ์ของม่านตาต่ำ, ตากระตุก) การหายใจผิดปกติน้ำลายมาก และอาเจียนแต่พบไม่บ่อย แอดโวเคท มีรสขม หากแมวเลียตำแหน่งที่หยดยาทันทีหลังได้รับยาอาจมีน้ำลายออกมามาก ซึ่งไม่ใช่อาการเกิดพิษ และจะไปเองภายในเวลาไม่นานโดยไม่ต้องรักษา การให้ยาที่ถูกวิธีจะช่วยลดการเลียยานี้ได้ หากกินยาโดยบังเอิญให้สัตวแพทย์รักษาตามอาการ เนื่องจากไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะกาใช้ Activated charcoal อาจช่วยได้ หากพบอาการข้างเคียงอื่น ๆ ให้ปรึกษาสัตวแพทย์