Categories

หมวดหมู่

Better Pharma Bio B12 – ไบโอและวิตามินบี12 กระปุก 113.5g (404807)

  • สำหรับป้องกันและรักษาโรคซี.อาร์.ดี., โรคหวัด, โรคหวัดหน้าบวม และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในไก่ และสัตว์ปีกทุกชนิด
  • ช่วยให้สัตว์ฟื้นตัวจากโรคเร็ว

 

฿105

SKU 404807 หมวดหมู่สินค้า

Order by LINE

เรามีสินค้านี้จำหน่าย หน้าร้านตั้งอยู่ด้านในคูเมือง จ.เชียงใหม่ หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่แกร็บสามารถมารับสินค้าไปส่งให้คุณได้ แอดไลน์มาเลย เราจะเตรียมสินค้าให้พร้อมรอพี่แกร็บของคุณ – Please order by contacting our staff in LINE who will get your products ready for delivery. Payment is by QR code. Please arrange for delivery yourself.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนประกอบ :ใน 1 ปอนด์ (454 กรัม) ประกอบด้วย

  • อีริโทรมัยซิน ไทโอไซยาเนต 25 กรัม (เทียบเท่า อีริโทรมัยซิน)    25 กรัม
  • วิตามิน บี 12    10 มิลลิกรัม

สรรพคุณและวิธีการใช้

  • สำหรับป้องกันและรักษาโรคซี.อาร์.ดี., โรคหวัด, โรคหวัดหน้าบวม และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในไก่ และสัตว์ปีกทุกชนิด
  • ช่วยให้สัตว์ฟื้นตัวจากโรคเร็ว

การป้องกันโรค : เมื่อไก่แสดงอาการหวัดหรืออาการเครียด ซึ่งเกิดหลังกาทำวัคซีน การเคลื่อนย้าย หรือการเปลี่ยนแปลงของอากาศ ใช้ไบโอ+บี12  1 ซอง(20กรัม) ละลายน้ำ 20  ลิตร หรือ 1 ปอนต์ (454 กรัม) ละลายน้ำ 450 ลิตร ใช้ยาติดต่อกัน 5-7 วัน

การรักษาโรค : โรค ซี.อาร์.ดี.หวัด ,หวัดหน้าบวม ,ข้อบวม และการติดเชื้อในทางระบบทางเดินหายใจ ใช้ไบโอ+บี12  1 ซอง(20กรัม) ละลายน้ำ 10  ลิตร หรือ 1 ปอนต์ (454 กรัม) ละลายน้ำ 225 ลิตร ใช้ยาติดต่อกัน 3-5 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shelf