Bird Scoop – ช้อนป้อนอาหารนก (12157)

฿10

-ช้อนป้อนอาหารนก
-ทำความสะอาดง่าย
-อุปกรณ์ช่วยป้อนอาหารนก
-สามารถใช้ได้กับนกทักสายพันธุ์

มีสินค้าอยู่ 23

รายละเอียดเพิ่มเติม

-หลังใช้เสร็จแลเว ให้ทำความสะอาด เพื่อใช้ใน การป้อนอาหาร ครั้งต่อไป