I Love SmartHeart Fresh Sterilised Goat Milk – นมแพะสดสเตอริไลซ์ 70ml (58000)

฿25

I Love SmartHeart Fresh Sterilised Goat Milk – นมแพะสดสเตอริไลซ์

  • แคลเซียม และ ฟอสฟอรัส ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
  • โปรตีนธรรมชาติที่ส่งเสริมเนื้อเยื่อและการเจริญเติบโตของร่างกาย
  • วิตามิน บี 1 ช่วยเสริมสร้างการทำงานของประสาทและกล้ามเนื้อ
  • วิตามิน บี 2 ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวหนัง
  • มีคุณสมบัติในการย่อยง่าย
  • หากเปิดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นและดื่มใช้หมดภายใน 2 วัน
  • อาจพบตะกอนนมที่เกิดจากธรรมชาติไม่มีผลต่อคุณภาพและไม่เป็นอันตราย

Description

I Love Smartheart Sterilised Goat Milk – นมแพะสเตอริไลส์

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ชนิดอาหารขบเคี้ยว/ อาหารว่างสำหรับสัตว์เลี้ยง ลักษณะของเหลว ใช้สำหรับ ลูกแมว และลูกสุนัขอายุ 2-4 สัปดาห์ขึ้นไป นมแพะสด 100% ปราศจากนมผง นมแพะจากฟาร์มเดี่ยว สะอาดได้มาตรฐาน แคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง แหล่งโปรตีน วิตามิน B1 & B2

ส่วนประกอบ: น้ำนมแพะ สารเพิ่มความคงตัว

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี: โปรตีน (ไม่น้อยกว่า) 3.2% ไขมัน (ไม่น้อยกว่า) 3.5% กาก (ไม่มากกว่า) 1.0% ความชื้น (ไม่มากกว่า) 90.0%

พลังงานที่นำไปใช้ได้ 71 กิโลแคลอรี่/อาหารสัตว์ 100กรัม

อาจพบตะกอนนมที่เกิดจากธรรมชาติไม่มีผลต่อคุณภาพ และไม่เป็นอันตราย

วิธีการเตรียมและเก็บรักษา การจัดเตรียมและการใช้งาน เขย่าก่อนเปิด

วิธีและขนาดการใช้:
• ลูกแมว
– อายุลูกแมว 2 – 4 สัปดาห์ น้ำหนัก 0.115 – 0.225กก. ปริมาณนม 4.50 – 7.50 กรัม/วัน ความถี่ 4 – 6 มื้อ/วัน
– อายุลูกแมว 2 – 4 สัปดาห์ น้ำหนัก 0.225 – 0.440กก. ปริมาณนม 7.50 – 16.50 กรัม/วัน ความถี่ 4 – 6 มื้อ/วัน
– อายุลูกแมว 1 เดือน ขึ้นไป > 0.500กก. ให้ควบคู่กับอาหารมื้อหลักตามความเหมาะสม
• ลูกสุนัข
– อายุลูกสุนัข 2 – 4 สัปดาห์ น้ำหนัก 0.140 – 0.570กก. ปริมาณนม 6.75 – 22.50 กรัม/วัน ความถี่ 4 – 6 มื้อ/วัน
– อายุลูกสุนัข 2 – 4 สัปดาห์ น้ำหนัก 0.570 – 1.420กก. ปริมาณนม 22.50 – 53.20 กรัม/วัน ความถี่ 4 – 6 มื้อ/วัน
– อายุลูกสุนัข 2 – 4 สัปดาห์ น้ำหนัก 1.420 – 2.840กก. ปริมาณนม 53.25 – 111.00 กรัม/วัน ความถี่ 4 – 6 มื้อ/วัน
– อายุลูกสุนัข 1 เดือน ขึ้นไป > 3.000กก.

ให้ควบคู่กับอาหารมื้อหลักตามความเหมาะสม *ปริมาณการให้นมแพะแก่ลูกสุนัขและลูกแมวอ้างอิงตามหนังสือ Canine and Feline Nutrition
• ลูกแมวและลูกสุนัขแรกเกิดควรได้รับนมแม่ให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
• นมแพะไม่ใช่อาหารแทนนมสำหรับลูกแมวและลูกสุนัข ลูกแมวและลูกสุนัขหลังหย่านมควรได้รับอาหารสำเร็จรูปอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
สถานที่เก็บรักษา เก็บไว้โดยไม่ต้องแช่เย็นหากเปิดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นและดื่มให้หมดภายใน 2 วัน
ข้อควรระวัง อาหารสัตว์เลี้ยงเท่านั้น