KIAO BQ01 Bird Cage – กรงนกพร้อมอุปกรณ์ (59x41x40cm) (9833)

฿450

KIAO BQ01 Bird Cage – กรงนกพร้อมอุปกรณ์

สำหรับนกทุกชนิด
อุปกรณ์ครบชุด : ถาดรองกรง / ถ้วยอาหาร /ถ้วยน้ำ / คอนนก
ถอด และแยกส่วนประกอบได้
ทำความสะอาดง่าย

SKU: 9833 Category:

Description

KIAO BQ01 Bird Cage – กรงนกพร้อมอุปกรณ์

สำหรับนกทุกชนิด
อุปกรณ์ครบชุด : ถาดรองกรง / ถ้วยอาหาร /ถ้วยน้ำ / คอนนก
ถอด และแยกส่วนประกอบได้
ทำความสะอาดง่าย