Nobivac DAPPvL2 Dog 5 Vaccines -วัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันสำหรับสุนัข 5 โรค (369530)

฿150

Nobivac DAPPvL2 Dog 5 Vaccines -วัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันสำหรับสุนัข 5 โรค

วิธีการใช้ : เข้ามาปรึกษารับคำแนะนำจากสัตวแพทย์ เวลา 11:00 – 13:00 น. ทุกวันยกเว้นเสาร์และวันอาทิตย์

SKU: 369530 Category: