Oxbow Botanical Hay – หญ้าทิโมธีผสมหญ้าสมุนไพร 15oz (9047) (12)

฿215

หญ้าโบตานิคอลใช้สำหรับสัตว์ฟันแทะโตเต็มวัยตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปผลิตจากหญ้าทิโมธีและใส่สมุนไพรกลิ่นหอมสามชนิดในจำนวนสมุนไพรหลากหลายที่คัดสรร ปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล เพื่อเพิ่มรสชาติและเพิ่มกากใยอาหาร

Description

Oxbow Botanical Hay – หญ้าทิโมธีผสมสมุนไพร

หญ้าโบตานิคอลใช้สำหรับสัตว์ฟันแทะโตเต็มวัยตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปผลิตจากหญ้าทิโมธีและใส่สมุนไพรกลิ่นหอมสามชนิดในจำนวนสมุนไพรหลากหลายที่คัดสรร ปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล เพื่อเพิ่มรสชาติและเพิ่มกากใยอาหาร

Oxbow Botanical Hay
คุณจะทำให้ทิโมธีตะวันตกของ Oxbow ให้ดีขึ้นได้อย่างไร ด้วยการผสมผสานกับกลิ่นหอมของสมุนไพรที่ไม่อาจต้านทานได้! Oxbow Botanical Hay เป็นหญ้าที่มีกลิ่นหอมดึงดูดให้สัตว์เลี้ยงไม่สามารถต้านทานได้ เราผสมทิโมธีตะวันตกกับคาโมไมล์, ลาเวนเดอร์, บาล์มมะนาวและโคลเวอร์เพื่อสร้างประสบการณ์สัตว์เลี้ยงที่ไม่เหมือนใคร สัตว์เลี้ยงของคุณควรมีหญ้าแห้งไม่ จำกัด ทุกวัน
* Crude Protein (min) 8.00%
* Crude Fat (min) 1.50%
* Crude Fiber (max) 32.00%
* Moisture (max) 15.00%

Additional information

Max_Stock

15

Shelf