Pet8 Sasami Jerky – ปลาแผ่นพันสันในไก่ 50g (68105)

฿35

Pet8 Sasami Jerky – สันในไก่

Pet8 Sasami Jerky ขนมสุนัข ผลิตจากเนื้อไก่ คุณภาพดี ปลอดภัยตามมาตรฐานการผลิต มีคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะสำหรับให้เป็นขนมทานเล่นหรือให้เป็นรางวัล ผลิตจากสันในไก่ หนัง หนังนิ่ม เหมาะกับการให้เป็นอาหารว่างหรือให้เป็นรางวัลสำหรับสุนัข ให้ได้กับสุนัขทุกสายพันธุ์ บรรจุในซองใสมีซิปล็อค สะดวกในการเก็บรักษาหลังเปิดใช้

SKU: 068105 Category:

Description

Pet8 Sasami Jerky – สันในไก่

Pet8 Sasami Jerky ขนมสุนัข ผลิตจากเนื้อไก่ คุณภาพดี ปลอดภัยตามมาตรฐานการผลิต มีคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะสำหรับให้เป็นขนมทานเล่นหรือให้เป็นรางวัล ผลิตจากสันในไก่ หนัง หนังนิ่ม เหมาะกับการให้เป็นอาหารว่างหรือให้เป็นรางวัลสำหรับสุนัข ให้ได้กับสุนัขทุกสายพันธุ์ บรรจุในซองใสมีซิปล็อค สะดวกในการเก็บรักษาหลังเปิดใช้

ส่วนผสม
เนื้อสันในไก่, แท่งครันชี่นิ่ม, กลีเซอรีน, สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์, เกลือ

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี
โปรตีน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40
ไขมัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.5
กาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.3
ความชื้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 14

วิธีและปริมาณในการใช้
ใช้เป็นอาหารว่าง สำหรับสุนัข ควบคู่อาหารหลัก
สุนัข น้ำหนัก 1-5 กิโลกรัม วันละ 1/2 ชิ้น
สุนัข น้ำหนัก 5-10 กิโลกรัม วันละ 1/2 ชิ้น – 1 ชิ้น
สุนัข น้ำหนัก 10-20 กิโลกรัม วันละ 1 ชิ้น – 1 ชิ้น 1/2
สุนัข น้ำหนัก 20 กิโลกรัมขึ้นไป วันละ 1 ชิ้น 1/2 – 2 ชิ้น