Randolph Alfalfa – หญ้าอัลฟาฟ่า 425g (62008)

฿150

อัลฟัลฟ่าของแรนดอล์ฟ เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีการคัดสรรทุก ๆ ฤดูกาล จากหลายที่ที่น่าเชื่อถือว่าจะได้แหล่งพืชอาหารสัตว์ที่ดีในฤดูกาลนั้น โดยนำอัลฟัลฟ่าไปวิเคราะห์ค่าโปรตีน เยื่อใยอาหารหยาบ รวมทั้งค่าที่ละเอียดยิ่งขึ้นของเยื่อใย เช่น ระดับของ เฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส และลิกนิน เพื่อให้คุณค่าทางโภชนาการมีความเหมาะสม ต่อการเจริญเติบโต การย่อยอาหาร การขับถ่ายที่เป็นปกติ และการสึกที่ดีของฟันกระต่ายและสัตว์ฟันแทะกินพืช เช่น แกสบี้ และชินชิลล่า เป็นต้น

รหัสสินค้า: 62008 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

อัลฟัลฟ่าของแรนดอล์ฟ เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีการคัดสรรทุก ๆ ฤดูกาล จากหลายที่ที่น่าเชื่อถือว่าจะได้แหล่งพืชอาหารสัตว์ที่ดีในฤดูกาลนั้น โดยนำอัลฟัลฟ่าไปวิเคราะห์ค่าโปรตีน เยื่อใยอาหารหยาบ รวมทั้งค่าที่ละเอียดยิ่งขึ้นของเยื่อใย เช่น ระดับของ เฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส และลิกนิน เพื่อให้คุณค่าทางโภชนาการมีความเหมาะสม ต่อการเจริญเติบโต การย่อยอาหาร การขับถ่ายที่เป็นปกติ และการสึกที่ดีของฟันกระต่ายและสัตว์ฟันแทะกินพืช เช่น แกสบี้ และชินชิลล่า เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม