Rich Protein Sugar Glider Food All in 1 – อาหารชูการ์ไกลเดอร์โตเต็มวัย 200g (251490)

฿225

Rich Protein อาหารสำหรับชูการ์ไกรเดอร์ เป็นอาหารผง ชงผสมน้ำอุ่นสำเร็จรูปสำหรับชูการ์ไกรเดอร์ โตเต็มวัยหรือช่วงอายุ 2-4 เดือน

● กล่องสีชมพู สูตร โตไว

Description

Rich Protein อาหารสำหรับชูการ์ไกรเดอร์ เป็นอาหารผง ชงผสมน้ำอุ่นสำเร็จรูปสำหรับชูการ์ไกรเดอร์ โตเต็มวัยหรือช่วงอายุ 2-4 เดือน

● กล่องสีชมพู สูตร โตไว

วิธีใช้ : ผสม ริชโปรตีน 1 ส่วน ต่อน้ำอุ่น 3 ส่วน ชงให้เข้ากัน สามารถป้อนหรือใส่ถ้วยวางให้ทานได้ทันที

ข้อควรระวัง : ไม่ควรนำอาหารชงแล้ว ที่เหลือเกิน 2 ชั่วโมง นำมาเลี้ยงชูก้าในครั้งต่อไป

Additional information

Max_Stock

10