Rich Protein Sugar Glider Food Growth Banana – อาหารชูการ์ไกลเดอร์โตเต็มวัย 200g (251489)

฿225

Rich Protein อาหารสำหรับชูการ์ไกรเดอร์ เป็นอาหารผง ชงผสมน้ำอุ่นสำเร็จรูปสำหรับชูการ์ไกรเดอร์ โตเต็มวัยหรือช่วงอายุ 4 เดือนขึ้นไป

● กล่องสีเหลือง สูตร Growth ( Wheat with Milk and Banana ) เน้นโปรตีน

Description

Rich Protein อาหารสำหรับชูการ์ไกรเดอร์ เป็นอาหารผง ชงผสมน้ำอุ่นสำเร็จรูปสำหรับชูการ์ไกรเดอร์ โตเต็มวัยหรือช่วงอายุ 4 เดือนขึ้นไป

● กล่องสีเหลือง สูตร Growth ( Wheat with Milk and Banana ) เน้นโปรตีน

วิธีใช้ : ผสม ริชโปรตีน 1 ส่วน ต่อน้ำอุ่น 3 ส่วน ชงให้เข้ากัน สามารถป้อนหรือใส่ถ้วยวางให้ทานได้ทันที

ข้อควรระวัง : ไม่ควรนำอาหารชงแล้ว ที่เหลือเกิน 2 ชั่วโมง นำมาเลี้ยงชูก้าในครั้งต่อไป

Additional information

Max_Stock

10