Vetafarm Calcivet – วิตามินน้ำนก เสริมแคลเซียม+วิตามิน D3 เตรียมพร้อมผสมพันธุ์ (100ml) (399330)

฿990

Vetafarm Calcivet – วิตามินน้ำนก เสริมแคลเซียม+วิตามิน D3 เตรียมพร้อมผสมพันธุ์ (100ml)

  • Calcivet ใช้เสริมแคลเซียม ใช้ผสมน้ำทุกวันให้นกทาน เพื่อกระดูกและกล้ามเนื้อที่แข็งแรง เตรียมสภาพให้พร้อมกับการสืบพันธุ์
  • ประกอบด้วย Vitamin D3 เพื่อช่วยดูดซับแคลเซียมในกระเพาะให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เสริมสร้างเปลือกไข่นกให้แข็งแรง และเพิ่มพัฒนาการโครงสร้างกระดูกของลูกนก
  • อัตราส่วน 20cc ต่อน้ำ 1 ลิตร  (ให้ 3 วันต่อสัปดาห์ และทุกวันช่วงฤดูผสมพันธุ์)