Walnuts – วอลนัท 5 ลูก (แบ่งขาย)(11844)

฿25

Walnuts – วอลนัท 5 ลูก

ลูกวอลนัทสำหรับสัตว์เลี้ยง
-คละขนาด 1.5 – 2 นิ้ว
-เนื้อแน่นๆ แกะง่าย สดใหม่ สะอาด
-อาหารว่างแสนอร่อย สำหรับนกแก้ว, ชูการ์,
แฮมสเตอร์, กระรอก, แพรี่ด็อก และสัตว์ฟันแทะอื่นๆ
-นกแก้วพันธ์ุใหญ่ สามารถให้ได้ทั้งลูก นก
สามารถแกะออกมาทานเองได้
-นกแก้วเล็ก-กลาง และสัตว์ฟันแทะทั่วไป
แนะนำให้ทุบหรือแกะเปลือกออกก่อนให้

มีสินค้าอยู่ 25

รายละเอียดเพิ่มเติม

Walnuts – วอลนัท 5 ลูก

-วอลนัทเนื้อแน่น ใหม่ สด สะอาด เกรดคนกินได้
-ขนาด 1.5 – 2 นิ้ว
-นกแก้ว ชูก้าร์ แฮมสเตอร์ กระรอก กระแต
-แพรี่ด็อก และสัตว์ฟันแทะทุกชนิด
-สำหรับนกแก้วพันธ์ุใหญ่ สามารถให้ได้ทั้งเปลือก
-นกแก้วพันธุ์เล็กถึงกลาง และหนูแฮมสเตอร์ ต้องแกะเปลือกออกก่อน
-วอลนัทเป็นแหล่งของไขมัน โปรตีน
-และแร่ธาตุที่ดี เช่น ไฟเบอร์ วิตามินเค
-แร่ไทเทเนียม วิตามินบี 6 ซิงค์
– นกแก้ว แฮมสเตอร์ ชูก้าร์ กระรอก กระแต แพรี่ด็อก อาหารนก ขนมนก