หมวดหมู่

ชิงช้านกพร้อมถ้วย (252571)

รายละเอียด

ของเล่นสำหรับนก สามารถนำเข้ามาใช้บรรเทาความเครียดให้กับนก จากปัญหาดังกล่าวได้อย่างดี เพราะจะทำให้นกเมื่อต้องอยู่ตังเดียวได้มีกิจกรรมต่างๆทำไป เป็นการสร้างความเพลิดเพลิน ช่วยให้ลืมหรือลดความกังวลเรื่องที่จะต้องพบเจอกับเจ้าของ โดยเฉพาะการมีของเล่นที่ถูกใจ และหลากหลายจะช่วยกระตุ้นหรือเบี่ยงเบนความสนใจให้กับนกได้