แจ้งให้ทราบ : หยุดทำการขนส่งทุกวันพุธ

Notice : closed for shipping every Wednesday.

ออร์เดอร์ที่ชำระเงินหลังจาก 18:00 น. หรือ วันพุธ เราจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไปค่ะ.

For orders that were paid after 6:00 PM or on a Wednesday: we will process the delivery on the next business day.

 

สินค้ากำลังลดราคา