หมวดหมู่

Lifemate Kitten Pouch Cat Food – อาหารเปียกลูกแมว ทูน่ามูสรสนมแพะ 70g (464077)

ส่วนประกอบ

ปลาทูน่า แป้งมันสำปะหลังดัดแปร น้ำมันถั่วเหลือง แร่ธาตุ นมแพะผง กัวกัม วิตามิน ทอรีน น้ำมันปลาแซลมอน ฟลุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ ผงสกัดยัคคา อินูลิน สารปรุงแต่งสี
คุณค่าทางสารอาหาร

โปรตีน              มีอัตราส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 7 ของน้ำหนัก

ไขมัน                มีอัตราส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1 ของน้ำหนัก

กาก                  มีอัตราส่วนไม่มากกว่า ร้อยละ 1 ของน้ำหนัก

ความชื้น           มีอัตราส่วนไม่มากกว่า ร้อยละ 89 ของน้ำหนัก