หมวดหมู่

Messi – ไส้กรอกสุนัข ไก่สเตอริไรซ์ 40g รสดั้งเดิม (441750)

Messi ไส้กรอกไก่ 12×40 g ขนมสุนัข

เหมาะสำหรับให้เป็นอาหารว่าง หรือรางวัลสำหรับสุนัข Messi ไส้กรอกไก่สเตอริไรซ์ ขนมสุนัขนี้สามารถนำมาปรุงร่วมกับอาหารสำหรับสุนัขได้อีกด้วย

สุนัขควรได้รับอาหารสำเร็จรูปอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

หลังให้ขนมสุนัข ควรวางน้ำสะอาดให้สุนัขได้กินหลัังมื้ออาหาร