...
หมวดหมู่

Team Parrot – อาหารนกแก้ว 1kg (10277)

– มีส่วนผสม ได้แก่ เมล็ดทานตะวัน เมล็ดดอกคำฝอย บัควีท ข้าวสาลี ข้าวโพดเม็ด ถั่วลิสง

การให้อาหาร :
– ให้อาหารในปริมาณที่นกสามารถกินหมดได้ภายในหนึ่งวัน โดยคำนึงถึงพันธุ์ น้ำหนักตัว และกิจกรรมของนก
– ใส่อาหารในภาชนะที่สะอาดและแห้ง
– ควรทำความสะอาดภาชนะก่อนที่จะให้อาหารในมื้อต่อไป
– ควรมีน้ำสะอาดให้นกตลอดเวลา
– หลังจากเปิดถุงอาหาร ควรปิดถุงหรือเก็บอาหารในภาชนะที่มีฝาปิดและเก็บไว้ในที่แห้ง
– ควรให้ผลไม้และผักสดที่ผ่านการล้างน้ำอย่างสะอาดแก่นกแก้ว เพื่อเพิ่มวิตามินและเกลือแร่ให้กับนกแก้ว

คุณค่าทางโภชนาการ :
– โปรตีน ไม่น้อยกว่า 11%
– ไขมัน ไม่น้อยกว่า 15%
– เส้นใยอาหาร ไม่มากกว่า 14%
– ความชื้น ไม่มากกว่า 12%