หมวดหมู่

นโยบายการจัดส่ง – Shipping Policy

นโยบายการจัดส่งสินค้า

  • เราจัดส่งคำสั่งซื้อที่ได้รับก่อน 14.00 น. ทุกวันไปยัง Flash Express ในวันเดียวกัน ยกเว้นวันพฤหัสบดี
  • เราไม่จัดส่งสัตว์ที่มีชีวิต
  • ระยะเวลาจากเชียงใหม่ไปลูกค้าจะขึ้นอยู่กับFlash Express
  • เราจะให้หมายเลขติดตาม ลูกค้าสามารถดูได้ในบัญชีของฉัน → คำสั่งซื้อ และจะได้รับอีเมลพร้อมหมายเลขติดตามด้วย

Shipping Policy

  • We deliver Orders received before 2PM each day to Flash Express on the same day, except on Thursdays.
  • We do not ship live animals.
  • The time from Chiang Mai to the customer depends on Flash Express
  • We will provide a Tracking Number. The customer can view it on My Account→ Orders and will also get an email with the Tracking Number