Skip to content

นโยบายบนเว็บไซต์ | Terms and Conditions

1. เว็บไซต์
ร้าน Petz World ChiangMai, บริษัท เพ็ท เอ็คควิตี้ จำกัด, 63/30 ถนน อารักษ์ เทศบาลนครเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 50200 เบอร์โทร 084-804-7286 , 092-763-6040 อีเมล info@petz.world
จำหน่ายอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ อาหารสัตว์ และสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก หนูแฮม กระต่าย นก และอื่นๆ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อในเว็บไซต์ มีบริการจัดส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่งและแกร็ป ส่วนสัตว์เลี้ยงมีชีวิต ทางร้านไม่มีนโยบายจำหน่ายบนทางเว็บไซต์ คุณลูกค้าจะต้องทำการซื้อสัตว์เลี้ยงมีชีวิตที่หน้าร้านเท่านั้น

2. นโยบายบนเว็บไซต์

2.1) นโยบายธุรกิจ
การคืนสินค้า
บริษัทรับคืนสินค้า ในกรณีสินค้าชำรุดเสียหายจากการผลิต สินค้าที่ใช้งานไม่ได้ สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ บริษัทฯ ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าคืน
สินค้าที่จะคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์ ไม่มีการทำลายฉลาก ชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่างๆ และคืนพร้อมกับกล่องบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทใช้ในการจัดส่ง
การรับคืนสินค้านอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือเอาการประเมินของบริษัทฯ เป็นที่สุด

ขั้นตอนการคืนสินค้า
1. แจ้งพนักงานผ่านช่องทางที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า หากสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถติตต่อได้ช่องทางแชทหน้าเว็บไซต์ หรือติดต่อ 098-514-6409 หรือเพจ www.facebook.com/PetzWorldCM ในเวลา 10.00 น. – 15.00 น. ได้ทุกวัน
2. ส่งข้อมูลและภาพถ่ายของสินค้าที่ต้องการคืน
3. ลูกค้าจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัท ผ่านช่องทางที่ตรวจสอบได้ สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทนำส่งให้ลูกค้า ไม่ผ่านการใช้งาน และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์เดิมของสินค้านั้นๆ
4. เมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าคืนแล้ว บริษัทจะคืนค่าสินค้าให้ลูกค้าตามที่ตกลงกันไว้

นโยบายการคืนเงิน
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า โดยลูกค้าจะต้องเก็บสินค้าและอุปกรณ์ทุกชิ้นทั้งหมดที่ได้รับ ใส่ในกล่อง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
กรุณาเก็บใบเสร็จทุกครั้งเพื่อยืนยันกรณีต้องการรับบริการหลังการขาย

การคืนเงิน
เมื่อบริษัทได้รับสินค้าคืนแล้ว เราจะตรวจสอบและแจ้งให้คุณทราบว่าเราได้รับสินค้าที่คุณส่งคืนแล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีเกี่ยวกับสถานะการคืนเงินของคุณหลังจากตรวจสอบรายการแล้ว หากการคืนสินค้าของคุณได้รับการอนุมัติ เราจะดำเนินการคืนเงินให้คุณ คุณจะได้รับเงินคืนทันที ที่การคืนสินค้านั้นๆเป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า
ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ ก่อนที่บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้านั้น ลูกค้าสามารถติดต่อได้ช่องทางแชทหน้าเว็บไซต์ หรือติดต่อ 098-514-6409 หรือเพจ www.facebook.com/PetzWorldCM ในเวลา 10.00 น. – 15.00 น. ได้ทุกวัน

2.2) นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บทนำ

1.1 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ shop.petz.world ที่ดำเนินการโดย บริษัท เพ็ท เอ็คควิตี้ จำกัด บริษัทรับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างจริงจัง และยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้เว็บไซต์ (“เว็บไซต์”) (เราจะอ้างอิงถึงเว็บไซต์และบริการที่เรามอบให้รวมกันว่า “บริการ”) และ “ผู้ใช้” หมายถึงผู้ใช้ที่มีบัญชีกับเราซึ่งได้ลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้เพื่อใช้บริการของเรา (“ผู้ใช้” “คุณ” หรือ “ของคุณ”) เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ไว้วางใจมอบให้กับเรา และเชื่อมั่นว่าเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะจัดการ ปกป้อง และประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างถูกต้อง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว” หรือ “นโยบาย”) ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้คุณทำความเข้าใจในวิธีการที่เราใช้เก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยหรือประมวลข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ให้ไว้กับเรา หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ ไม่ว่าจะปัจจุบันหรือในอนาคต และเพื่อช่วยเป็นข้อมูลที่ให้คุณทำการตัดสินใจก่อนการให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของคุณแก่เรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลนี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดดูในหมวดที่มีหัวข้อ “คำถาม ความกังวล หรือข้อร้องเรียน? ติดต่อเรา” ที่ส่วนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1.2 “ข้อมูลส่วนตัว” หรือ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าจะจริงหรือเท็จเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถถูกระบุยืนยันตัวตนได้จากข้อมูลนั้นๆ หรือจากข้อมูลนั้นๆ และข้อมูลอื่นที่องค์กรมี หรือมีแนวโน้มจะเข้าถึงได้ ตัวอย่างทั่วไปของข้อมูลส่วนตัวอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลการติดต่อ

1.3 โดยการใช้บริการ ทำการลงทะเบียนบัญชีกับเรา การเข้าชมเว็บไซต์ของเรา หรือเข้าถึงบริการ คุณได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ และ/หรือนโยบายที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ ณ ที่นี้คุณยินยอมให้เราทำการรวบรวม ใช้เปิดเผยหรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนี้ หากคุณไม่ยิมยอมให้ทำการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการของเราหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะจะแจ้งให้คุณทราบซึ่งรวมถึงโดยการประกาศการเปลี่ยนแปลงหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขบนเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ โดยภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ในการเข้าใช้บริการหรือเว็บไซต์ รวมถึงการทำคำสั่งทำธุรกรรมผ่านบริการของเราอย่างต่อเนื่องของคุณต่อไปภายหลังการแก้ไขนั้นถือว่าคุณรับทราบและยอมรับการแก้ไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1.4 นโยบายนี้ใช้บังคับร่วมกับการบอกกล่าว ข้อสัญญา ข้อตกลงให้ความยินยอมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา โดยนโยบายนี้จะไม่ได้มีผลบังคับเหนือกว่าการบอกกล่าว หรือข้อสัญญาและข้อตกลงใดๆ เว้นแต่เราจะได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

1.5 นโยบายนี้ใช้สำหรับเว็บไซต์ฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์ (social media features) ไซต์สื่อสังคมออนไลน์ (social networking sites) ตลอดจนช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และช่องทางอื่นใดที่เราใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ

1.6 เว้นแต่จะได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น นโยบายนี้ใช้สำหรับผู้ใช้ทุกคน และ บุคคลที่สาม/ บริษัทคู่ค้าของเรา เช่น องค์กรรับบริจาคการกุศล ธุรกิจ บริษัทโทรคมนาคม บริษัทสาธารณูปโภค เป็นต้น (“ผู้ค้าบุคคลที่ 3”) ที่ติดต่อหรือมีธุรกรรมกับผู้ใช้ผ่านบริการของเรา ซึ่งรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับบริการประมวลผลการชำระเงินออนไลน์ของเรา

2. บริษัทจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อไร?
การจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง
เรารวบรวมข้อมูลจากคุณเพื่อดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ

ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL, ไฟร์วอลล์, เซิร์ฟเวอร์ Linux LAMP และนโยบายการเข้าถึงของผู้ใช้ที่เข้มงวด

โปรดติดต่อเรา หากคุณต้องการลบข้อมูลที่บันทึกไว้ ซึ่งเรายินดีที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ของเราอยู่ในหน้าแรก

2.1 เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ : เมื่อคุณลงทะเบียนเปิดบัญชีกับเรา

เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มใดๆ แบบฟอร์มคำร้องหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของเรา ไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์หรือในทางกายภาพ;

เมื่อคุณเข้าทำข้อตกลงใดๆ หรือมอบเอกสารหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของเรา;

เมื่อคุณปฏิสัมพันธ์กับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งอาจถูกบันทึก) จดหมาย โทรสาร การพบปะต่อหน้า โซเชียลมีเดีย และอีเมล รวมถึงเมื่อคุณได้ติดต่อกับตัวแทนให้บริการลูกค้า (customer service agents) ของเรา;

เมื่อคุณทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์หรือบริการของเรา;

เมื่อคุณให้คำติชมหรือเรื่องร้องเรียนแก่เรา;

เมื่อคุณลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

เมื่อคุณส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
ตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด และระบุเป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปบางส่วนของข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่อาจถูกเก็บรวบรวมเท่านั้น

3. ข้อมูลส่วนตัวใดที่บริษัทจะรวบรวม?

3.1 ข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทอาจรวบรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
ชื่อเต็ม (full name);

ที่อยู่;

ที่อยู่อีเมล;

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ (contact number);

ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ใบแจ้งยอดเงินเดือน (pays lip) รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีจากธนาคาร (bank statement) ใบเสร็จชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ;

บัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน;

ข้อมูลบัตรเครดิต/บัตรเดบิตและข้อมูลการชำระเงิน;

เพศ;

ข้อมูลที่ถูกส่งใช้สำหรับเข้าถึงบริการหรือเว็บไซต์ของเรา;

ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายของคุณ หรือบุคคลหรือบัญชีใดๆ ที่คุณติดต่อด้วย;

รูปภาพ หรือ เสียงหรือวิดีโอบันทึก ที่คุณได้เปิดเผยหรือแชร์ให้แก่เรา;

ข้อมูลแสดงตัวตันที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐ หรือข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นสำหรับเราในการตรวจสอบ (due diligence) ซึ่งรวมการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence) การรู้จักตัวตนของลูกค้า (know your customer) การตรวจสอบยืนยันตัวตน (identity verification) การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงหลอกลวง (fraud prevention);

ข้อมูลการติดต่อสื่อสารและการตลาด เช่น ความสนใจของคุณในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเราและบุคคลอื่น รูปแบบการติดต่อสื่อสารที่คุณสนใจและประวัติข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับเรา ผู้ให้บริการของเรา และบุคคลภายนอก

ข้อมูลธุรกรรมและการเข้าใช้งาน ซึ่งรวมถึงรายละเอียดข้อมูลการค้นหา รายการคำสั่งทำธุรกรรม ข้อมูลการเข้าชมสื่อโฆษณาและเนื้อหาบนเว็บไซต์และข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณ

3.2 คุณตกลงจะไม่ส่งมอบข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถูกต้องและ/หรือที่ทำให้เข้าใจผิดแก่เรา และคุณตกลงจะแจ้งให้เราทราบถึงความไม่ถูกต้องหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนั้น เราสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้ส่งมอบเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดเพื่อการยืนยันข้อมูลที่คุณได้ให้แก่เรา ตามที่เราเห็นสมควร

3.3 หากคุณไม่ต้องการให้เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่ได้กล่าวไปแล้ว คุณสามารถการเลือกออกจากการให้ข้อมูล ได้ทุกเมื่อโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังเจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลของเรา ข้อมูลเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับการเลือกออกจากการให้ข้อมูล สามารถดูได้ในหมวดด้านล่างในหัวข้อ “วิธีการเลือกออกจากการให้ข้อมูล ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราได้อย่างไร?” โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตาม การเลือกออกจากการให้ข้อมูล ที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือการเพิกถอนความยินยอมของคุณที่จะให้เรารวบรวม ใช้ หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ

3.4 เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคุณ ข้อมูลรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณจะไม่ถูกขาย แลกเปลี่ยน โอนถ่าย หรือมอบให้แก่บริษัทอื่นใดเว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่คุณตามที่คุณร้องขอ ซึ่งรวมถึงการโอนถ่ายข้อมูลบัตรเครดิตของคุณให้แก่บริษัทประมวลผลการชำระเงินภายนอก โดยบริษัทประมวลผลการชำระเงินภายนอกจะเก็บข้อมูลรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณทั้งหมด (เราจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตใดๆ ของคุณ และจะโอนข้อมูลทั้งหมดไปยังที่เก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยโดยตรง โดยไม่ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเรา)

4. เราจะใช้ข้อมูลที่คุณมอบให้เราอย่างไร?

4.1 เราอาจรวบรวม เปิดเผย หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือ มากกว่าดังต่อไปนี้:
เพื่อพิจารณา ประมวลผลคำร้อง ธุรกรรมของคุณกับเราหรือการสื่อสารของคุณกับบุคคลที่สามผ่านบริการ;

เพื่อจัดการ ดำเนินการ มอบ ดูแลการใช้งานของคุณ หรือการเข้าถึงบริการและเว็บไซต์ของเรา เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของคุณและบัญชีผู้ใช้กับเรา;

เพื่อตอบสนอง ประมวลผล และจัดการกับธุรกรรมให้สมบูรณ์หรือเพื่อทำตามคำร้องของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการบางประเภท และแจ้งคุณถึงปัญหาเกี่ยวกับบริการและการกระทำด้านบัญชีที่ผิดปกติ;

เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงการให้บริการของเรา หรือข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทางใดๆ ที่เกี่ยวข้อง;

เพื่อปกป้องความปลอดภัยและสิทธิส่วนบุคคล ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของผู้อื่น;

สำหรับการระบุยืนยันตัวตน (identity) การตรวจสอบยืนยันตัวตน (verification) หรือความถูกต้องการตรวจสอบ (due diligence) ซึ่งรวมการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence) หรือ การรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer – KYC) ;

เพื่อรักษาดูแลการปรับปรุงซอฟท์แวร์ การปรับปรุงอื่นๆ และการสนับสนุนที่อาจจำเป็นในบางครั้งเพื่อรับประกันการทำงานที่ราบรื่นของบริการของเรา;

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าสัมพันธ์ ดำเนินการตามคำสั่งของคุณ จัดการตอบสนองต่อการสอบถามที่ได้รับมอบจากคุณหรือในนามของคุณ;

เพื่อติดต่อคุณ หรือสื่อสารกับคุณผ่านการคุยทางเสียง ข้อความ หรืออีเมล จดหมายไปรษณีย์ หรือนอกจากนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลการจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือการใช้บริการของเรา

เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นปฏิสัมพันธ์ เชื่อมต่อกับคุณ หรือมองเห็นกิจกรรมบางอย่างของคุณบนเว็บไซต์ และรวมถึงเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อผู้ใช้คนอื่นได้ส่งข้อความส่วนตัวให้คุณ โพสต์ความคิดเห็นสำหรับคุณบนเว็บไซต์ หรือเชื่อมต่อกับคุณด้วยการใช้ฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์อื่น (social media features) บนเว็บไซต์;

เพื่อทำการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูล แบบสำรวจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อวิเคราะห์ว่าคุณใช้บริการของเราอย่างไร เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการตามความสนใจของคุณ เพื่อปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าของคุณ;

ข้อมูลสำหรับติดต่อของคุณพื่อส่งจดหมายหรือสื่อการตลาดจากเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง;

เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามหรือเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดของภาครัฐหรือตามกฎข้อบังคับภายใต้อำนาจการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลของคุณนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องกระทำ ซึ่งรวมไปถึง การดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อทำให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ผูกพันบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่มต้องปฏิบัติตาม (รวมถึงการแสดงชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และชื่อบริษัท ของคุณ หากใช้บังคับ);

เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลระบบการชําระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และการเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในฐานะผู้ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับ

เพื่อสร้างค่าสถิติและการวิจัยสำหรับการรายงานภายในและทางกฎหมาย ตามข้อบังคับในการเก็บรักษาบันทึก;

เพื่อดำเนินการตรวจสอบธุรกิจหรือกิจกรรมคัดกรองอื่นๆ (รวมไปถึงการตรวจสอบประวัติ) ที่สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมายหรือที่มีผลบังคับใช้ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเราที่อาจถูกกำหนดให้มีโดยกฎหมาย หรือที่อาจได้ถูกกำหนดไว้โดยเรา;

เพื่อตรวจสอบบัญชีบริการของเราหรือธุรกิจของบริษัท;

เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบ การละเมิดหรือสงสัยว่าจะเป็นการกระทำละเมิดเกี่ยวกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการให้บริการของเรา การฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเลยหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของคุณกับเรา;

เพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องหรือการเรียกร้องโดยข่มขู่ที่กระทำต่อบริษัท หรือการเรียกร้องอื่นที่อ้างว่า “เนื้อหา” ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

4.2 คุณรับทราบ ยินยอมและตกลงว่า บริษัทอาจเข้าถึง เก็บรักษา และเปิดเผย ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของคุณและรวมถึง “เนื้อหา” ในกรณีที่ต้องปฏิบัติกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล หรือคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใดๆ ที่มีเขตอำนาจบังคับต่อบริษัท หรือตามความเชื่อโดยสุจริตว่าต้องกระทำการดังกล่าวเพื่อ (ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายใดๆ (ข) ปฏิบัติตามคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใดๆ ที่มีเขตอำนาจบังคับต่อบริษัท (ค) บังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ง) ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าโดยข่มขู่หรือตามความเป็นจริง ที่ร้องต่อบริษัท หรือตามข้อเรียกร้องใดๆ จากการที่ “เนื้อหา” นั้นละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น (จ) ปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณในส่วนการบริการลูกค้า หรือ (ฉ) ปกป้องสิทธิ รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและบุคคลของบริษัท ผู้ใช้เว็บไซต์

4.3 ด้วยวัตถุประสงค์ที่เราอาจจะรวมรวบ ใช้เปิดเผย หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณขึ้นกับสถานการณ์ในขณะนั้น วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฏอยู่ด้านบน อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อื่นๆ ดังกล่าวเมื่อทำการขอความยินยอมจากคุณ เว้นแต่การการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องมีความยินยอมของคุณจะได้รับอนุญาตให้ทำได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5. บริษัทคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าอย่างไร?

5.1 เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยที่หลากหลายมาใช้ด้วยความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วน บุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเรานั้นมีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานไม่กี่คนที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างสมบูรณ์

5.2 เราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เราจะทำลายหรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยทันทีเมื่อมีเหตุผลสมควรให้เชื่อได้ว่า (i) การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ทำให้ต้องรวบรวมข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวอีกต่อไป; และ (ii) การรักษาไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป และ (iii) ไม่มีเหตุอันจะอ้างประโยชน์อันชอบธรรมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้อีกต่อไป หากคุณหยุดใช้งานเว็บไซต์ หรือการอนุญาตใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการของคุณถูกถูกเพิกถอนหรือสิ้นสุดลง เราอาจยังคงทำการเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และภาระผูกพันของเราภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราอาจขจัดข้อมูลส่วนตัวของคุณออกอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

6. บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เข้าชมแก่บุคคลภายนอกหรือไม่?

6.1 ในการดำเนินธุรกิจของเรา อาจจะจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่บริษัทในกลุ่มของเรา ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่นอกประเทศไทย ด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างหรือมากกว่าตามที่กล่าวไว้ด้านบน บริษัทในกลุ่มของเราอาจทำการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณ ในนามของเราหรืออื่นๆ ด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างหรือมากกว่าตามที่กล่าวไว้ด้านบน

แจ้งพนักงานที่ info@petz.world หากมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้สูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

7. ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยบุคคลที่สาม

7.1 เว็บไซต์ของเราใช้บริการวิเคราะห์จากบุคคลที่สาม (“ผู้ให้บริการวิเคราะห์”) Google Analytics บริการวิเคราะห์สำหรับเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบริษัทกูเกิล ผู้ให้บริการวิเคราะห์ใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์ว่าผู้ใช้เข้าใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ข้อมูลที่ถูกสร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับไอดีผู้ใช้เว็บไซต์ของคุณ จะถูกส่งให้และเก็บไว้โดยผู้ให้บริการวิเคราะห์ในเซิร์ฟเวอร์ในประเทศต่างๆ ไม่จำกัดเพียงสหรัฐอเมริกา ผู้ให้บริการวิเคราะห์จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ผู้ให้บริการวิเคราะห์อาจยังส่งมอบข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามตามที่กำหนดตามกฎหมาย หรือเมื่อบุคคลที่สามดังกล่าวประมวลข้อมูลในนามของผู้ให้บริการวิเคราะห์ ผู้ให้บริการวิเคราะห์จะไม่เชื่อมโยงไอดีผู้ใช้หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกครอบครองโดยผู้ให้บริการวิเคราะห์

7.2 เราและบุคคลที่สาม อาจทำให้การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์ หรือปลั๊กอิน(plug-in) สามารถเข้าถึงได้เพื่อการใช้งานของคุณผ่านเว็บไซต์หรือผ่านบริการ โดยแอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจเข้าถึงโดยแยกจากกัน และให้บุคคลที่สามดูข้อมูลที่ยืนยันตัวตนได้ของคุณ เช่น ชื่อของคุณ ไอดีผู้ใช้ของคุณ หรือข้อมูลอื่นๆ เช่น คุกกี้ที่คุณอาจติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ หรือติดตั้งให้กับคุณโดยแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงกับบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามที่มีให้ผ่านแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมโดยบริษัท เราแนะนำให้อ่านข้อตกลงและนโยบายอื่นๆ ที่ตีพิมพ์โดยบุคคลที่สามดังกล่าวในเว็บไซต์ของพวกเขาหรือที่อื่นๆ

8. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

8.1 เราไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลอื่นที่คุณมอบให้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเรา ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลไม่กี่คนที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว และจำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับ เมื่อคุณทำการสั่งหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ เรานำเสนอการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทั้งหมดที่คุณมอบให้จะถูกเข้ารหัสในฐานข้อมูลของเราเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ตามที่กล่าวไว้ด้านบนเท่านั้น

8.2 ในความพยายามที่จะมอบคุณค่าที่มากขึ้นให้กับคุณ เราอาจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจำนวนหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงและใส่ภายในเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจเข้าร่วมในการทำแบรนด์ร่วมกันหรือความสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อนำเสนออีคอมเมิร์ซ และบริการและคุณลักษณะอื่นๆ แก่ผู้เข้าชมของเรา เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกและเป็นอิสระต่อกันเช่นเดียวกับการจัดเตรียมด้านความปลอดภัย แม้ว่าบุคคลที่สามอยู่ในเครือของเรา เราไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ แต่ละเว็บไซต์มีนโยบายแยกจากกันและการปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นอิสระจากเรา ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยหุ้นส่วนผู้ร่วมทำแบรนด์ของเราหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (แม้ว่าจะนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของเรา) อาจไม่ได้ถูกส่งให้กับเรา

8.3 ดังนั้น เราจึงไม่มีความรับผิดชอบหรือหรือความผิดสำหรับเนื้อหา การจัดเตรียมด้านความปลอดภัย (หรือการขาดตกบกพร่องในการจัดเตรียมด้านความปลอดภัย) และกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และดังนั้นคุณเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ได้ภายในความรับผิดชอบของคุณเอง ถึงอย่างไรก็ตาม เรามุ่งหมายที่จะปกป้องบูรณภาพของเว็บไซต์ของเราและลิงค์เชื่อมโยงที่ถูกใส่ไว้ในแต่ละเว็บไซต์ และดังนั้นจึงยินดีรับคำติชมเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อลิงค์ใดๆ ใช้งานไม่ได้)

9. บริษัทจะส่งข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศหรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลของคุณอาจถูกส่งไปยัง จัดเก็บ หรือประมวลผลนอกประเทศของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกประมวลผลในประเทศไทย ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ บริษัทจะไม่ทำการส่งข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศ เว้นแต่

(ก) การส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล;
(ข) เราได้ขอความยินยอมจากคุณก่อนดำเนินการดังกล่าว;
(ค) เป็นการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำระหว่างคุณกับบริษัท;
(ง) เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของคุณซึ่งไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้

10. ถาม ความกังวล หรือข้อร้องเรียน?

10.1 หากคุณมีคำถามหรือความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา หรือการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบริการ;
ติดต่อ: info@petz.world, 084-804-7286 และ www.facebook.com/PetzWorldCM ในเวลา 09.00 น. – 18.00 น. ได้ทุกวัน
10.2 หากคุณมีเรื่องร้องเรียนหรือความเดือดร้อนเกี่ยวกับวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือเกี่ยวกับวิธีการที่เราทำตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรายินดีให้คุณติดต่อเราเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือความเดือดร้อนของคุณ

โปรดติดต่อเราผ่านอีเมลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือความเดือดร้อนของคุณ
อีเมล: info@petz.world

11. ข้อตกลงและเงื่อนไข

นอกจากนี้ โปรดอ่านข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดการใช้งาน ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดความรับผิดที่วางระเบียบการใช้งานเว็บไซต์และบริการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ฉบับวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2564

———————————————————————————————-

 

Omise Policy

1. Website
Petz World ChiangMai Shop, Pet Equity Company Limited, 63/30 Arak Road, Chiang Mai Municipality, Chiang Mai Province 50200 Tel 084-804-7286 , 092-763-6040 Email info@petz.world
Selling equipment, animal feed and small pets, hamsters, rabbits, birds, etc. Delivery service is available by Kerry and Grab. live pets The shop has no policy to sell on the website. Customers must purchase pets at the store only.

2. Website Policy

2.1) Business Policy
product replacement
immediately upon receipt and/or before using the product Customers must verify the correctness of the products, equipment, parts. If the condition of the product is damaged, it is not caused by transportation. If you want to change The customer can notify the company to request a replacement within 1 day of receiving the product.
Product change notification process
1. Notify employees via telephone number 084-804-7286 or page www.facebook.com/PetzWorldCM during 09.00 – 18.00 every day.
2. Send information and photos of the products you want to change.
3. The customer must deliver the product back to the company. Through verifiable channels such as EMS, provided that the product must be in perfect condition. not damaged from use The condition of the product must not be changed in any way. including price tags brand label The manuals are still intact and contained in the product packaging. in the same condition as the condition that the company delivers to the customer
4. When the company received the goods and found that there was an abnormality as informed. The company will deliver new products to customers.
5. If the product that the customer wants is out of stock The company will refund or offer a similar product instead.
6. The customer will receive the product within 7-14 working days from the date the company receives the returned product.
Return Policy

return
Defective goods caused by materials used in production and/or production processes. (Manufacturing Defect) damaged products that cannot be used. The product that the customer receives is not the same as the one ordered. The company will not charge any storage costs.
Items to be returned must be in perfect condition. Labels, quantities, parts and accessories must not be opened or destroyed and returned with the packaging used for shipping.
In addition to the above conditions, the company reserves the right to refund the condition of the returned product. by utilizing the Company’s assessment as the best

Return procedure
1. Notify employees via telephone number 084-804-7286 or page www.facebook.com/PetzWorldCM during 09.00 – 18.00 every day.
2. Submit information and photos of the products you wish to return.
3. The customer must deliver the product back to the company. Through verifiable channels such as EMS, provided that the product must be in perfect condition. not damaged from use The condition of the product must not be changed in any way. including price tags brand label The manuals are still intact and contained in the product packaging. in the same condition as the condition that the company delivers to the customer
4. When the company received the goods and found that there was an abnormality as informed. The company will return the goods as agreed.

Refund Policy
The company reserves the right to return the product. The customer must keep all the products and equipment received in the box in good condition.
Please keep the receipt every time to confirm if you want to receive after-sales service. or in the case of receiving transportation services by Grab Please take a screenshot of the conversation related to the deal when you need after-sales service as well.

refund

For customers who pay via credit card
in case of return The customer will receive a refund credit to the credit card within 30 working days after the product has been returned to the company.

For customers paying by cash / counter service
Order cancellation (Before receiving the goods), the paid customer will be refunded by transfer to the bank account notified by the customer within 30 working days after receiving the cancellation notification.

Order Cancellation Policy
Customers can cancel their purchases within 1 day from the date the customer submits the shopping cart form.

Customers can contact staff via telephone number 084-804-7286 or page www.facebook.com/PetzWorldCM from 9:00 a.m. – 6:00 p.m. every day.

2.2) Privacy Policy

1. Introduction

1.1 Welcome to the website shop.petz.world Operated by Pet Equity Company Limited, the Company is responsible under applicable privacy laws and regulations. We take the Privacy Act (“Personal Data Protection Act”) seriously and are committed to respecting the rights and privacy of all users using the Website (“Website”) (we refer to the Website and the services we provide. (collectively, “Services”) and “Users” mean users who have accounts with us who have registered an account to use our Services (“Users”, “You” or “Your”). on the importance of the personal information you have entrusted to us and believe it is our responsibility to properly manage, protect and process your personal data. This Privacy Policy (“Privacy Policy” or “Policy”) is designed to help you understand how we collect it. use to disclose or process personal data that you have provided to us; or information about you whether now or in the future And to help you make informed decisions before providing us with any of your personal data, please read this Privacy Policy carefully. If you have questions about this information or our privacy policy. Please see the section entitled “Questions, Concerns or Complaints? Contact us” at the end of this Privacy Policy.

1.2 “Personal Information” or “Personal Information” means information, whether true or false, about an individual who can be identified from that information. or from that information and other information that the organization has or is likely to be accessible Common examples of personal data may include name, address, and contact information.

1.3 By using the service Register an account with us visits to our website or access the service You acknowledge and agree that you accept the practices, regulations and/or policies described in this Privacy Policy, and you hereby consent to our collection. Use to disclose or process your personal data as described herein. If you do not agree to the processing of your personal data as described in this Privacy Policy. Please do not use our services or access our website. If we change our privacy policy We will notify you, including by posting the changes or the revised Privacy Policy on our website. We reserve the right to amend this Privacy Policy at any time, to the fullest extent permitted by applicable law. To access the service or website Your continued execution of transactions through our Services after such revision constitutes your acknowledgment and acceptance of the revision of this Privacy Policy.

1.4 This Policy applies in conjunction with any notices, contracts, consent agreements. related to the collection use, disclose or process your personal data by us This policy will not take precedence over notice. or any contract and agreement unless we expressly express otherwise.

1.5 This Policy applies to social media features, social networking sites, and online communication channels. and what other channels we use to collect your information

1.6 Unless expressly stated otherwise. This policy applies to all users and our third parties/partners such as charitable organizations, businesses, telecommunications companies. Utilities companies, etc. (“third party merchants”) who contact or transact with users through our Services. This includes in connection with our online payment processing services.

2. When will the company collect your personal information?

2.1 We collect personal information about you : when you register an account with us.

When you submit any form Claim form or other forms in connection with any of our products or services, whether online or physically;

when you enter into any agreement or provide documents or other information about your interactions with us. or when you use any of our products or services;

When you interact with us, for example over the phone. (which may be recorded) letters, faxes, face-to-face meetings social media and email, including when you contact our customer service agents;

when you transact through our website or services;

when you give us feedback or complaints;

When you register for a competition event

When you submit your personal data to us for any reason.
as mentioned above The Company does not intend to access all complete information. and identifies only a few general examples of personal data about you that may be collected.

3. What personal data will the Company collect?

3.1 Personal data that the Company may collect including but not limited to:
full name (full name);

address;

email address;

contact number;

financial information including but not limited to payslips; bank statements; utility bills;

bank account and payment information;

credit/debit card information and payment information;

sex;

The information sent is used for accessing our services or our website;

information about your network or any person or account with whom you deal with;

Picture or audio or video recording that you have disclosed or shared with us;

Solid identification information issued by government agencies or any other information necessary for us to perform due diligence, including Customer Due Diligence, know your customer, identity verification ( identity verification verification for fraud prevention purposes;

Communications and marketing information, such as your interest in receiving marketing information from us and others. The communication style you are interested in and your communication history with us. our service provider and outsiders

Transaction and Access Information This includes detailed search information. transaction order list Information about your visits to advertising materials and website content and other product and service information related to you.

3.2 You agree not to deliver any information. that is inaccurate and/or misleading to us and you agree to notify us of any inaccuracies or alterations of such information. We reserve the right to request the delivery of any additional documents to verify the information you have provided to us. as we see fit

3.3 If you do not want us to collect the above-mentioned personal information You can opt out of providing information. at any time by written notice to our Data Protection Officer. More information about opting out of submissions It can be found in the section below on the topic. “How to opt out of providing information, delete, request access or correct the information you have provided to us?” Please note, however, that opting out of providing information where we collect your personal information or withdrawing your consent to have us collect, use or process your personal data may affect your use of the Services.

3.4 Unless with your consent Your credit card details will not be sold, traded, transferred or given to any other company except for the purpose of providing you with the services you have requested. This includes transferring your credit card information to external payment processing companies. Third-party payment processing companies will collect all your credit card details. (We do not store any of your credit card information and will transfer all information directly to secure storage. without going through our server)

4. How will we use the information you provide to us?

4.1 We may collect, disclose or process your personal data for any purpose or more than the following:
to consider and process the request your transactions with us or your communications with third parties through the Services;

to manage, operate, provide, administer your usage or access to our services and websites as well as your relationship and user account with us;

To respond, process and handle transactions or to fulfill your requests for certain products or services. and notify you of service problems and unusual account actions;

to enforce our Terms of Service or any end user license agreement related;

to protect the safety and rights of privacy, property and safety of others;

For identity verification (identity) verification of identity. (verification) or due diligence, which includes checking to know the facts about the customer (Customer Due Diligence) or knowing the identity of the customer (Know Your Customer – KYC);

to maintain software updates Other improvements and support that may be required from time to time to guarantee the smooth operation of our Services;

to facilitate customer relations carry out your order handle inquiries made by you or on your behalf;

to contact you or communicate with you via voice chat, text message or e-mail, postal mail or otherwise for the purpose of managing your relationship with us. or use of our services

to allow other users to interact connect with you or see some of your activities on the website and also to notify you when another user has sent you a private message. Post a comment for you on the website. or connect with you by using other social media features on the Website;

to conduct research, analyze and develop various activities including data analysis, surveys, product and service development to analyze how you use our services to recommend products and services based on your interests To improve our services or products to enhance your customer experience;

your contact information for sending letters or marketing materials from us or related companies;

to respond to legal process or compliance with or in accordance with applicable law. Government or regulatory requirements under the relevant jurisdiction. or when we believe in good faith that disclosure of your information is necessary for us to do, including ensuring compliance to ensure that disclosure is in accordance with the requirements of any applicable law binding the Company or the Company; or companies in the group must comply (including displaying the name contact information and your company name, if applicable);

For the benefit of overseeing the payment system of the Bank of Thailand (BOT) and disclosure to the Company’s auditor as a designated payment service provider

To generate statistics and research for internal and legal reporting. in accordance with the record keeping regulations;

To conduct business audits or other screening activities (including background checks) in accordance with legal or enforceable obligations. or our risk management processes that may be required by law. or which may have been determined by us;

to verify accounts of our services or our business;

to prevent or check Violation or suspected violation of our Terms of Service, fraud, illegal activity neglect or misconduct whether in connection with the use of our services or other matters arising out of your relationship with us;

in response to any threatening claims or claims made against the Company; or any other claim claiming that the “Content” infringes the rights of another person.

4.2 You acknowledge, agree and agree that The Company may access, store and disclose information in your account and including the “Content” where required by law. or by court order or orders from any government agency having jurisdiction over the company or in the good faith belief that it is required to do so in order to (a) comply with any legal procedure; (b) comply with an order from any government agency. (c) enforce this Terms of Service and Privacy Policy; (d) comply with any claims. whether by intimidation or truth petitioning the company or pursuant to any claim from which the Content infringes any rights of others; (e) comply with your request in respect of customer service; or (f) defend the rights, safeguard Company property and people. website user

4.3 For the purposes for which we may collect, use, disclose or process your personal data depending on the circumstances at that time. Such purposes may not be listed above. However, we will inform you of other purposes. such when requesting your consent. Unless the relevant data processing without your consent is permitted in accordance with the Personal Data Protection Act.

5. How does the company protect and maintain customer information?

5.1 We implement various security measures with our best efforts. to ensure that the information Your people in our system are safe. The user’s personal information is stored within a secure network. and can only be accessed by a few employees who have special access rights to such systems. However, we cannot guarantee the complete security of your personal data.

5.2 We will maintain personal data in accordance with data protection laws. or other relevant laws We will promptly destroy or remove the association of your personal data when there is reasonable ground to believe that (i) the retention of such personal data will no longer serve the purposes for which such personal data is collected. ; and (ii) the retention is no longer necessary for any legal or business purpose, and (iii) there is no more reason to justify the preservation of such personal data. If you stop using the website or permission to use the website or your service has been revoked or terminated. We may continue to collect or disclose your personal information in accordance with this Privacy Policy. and our obligations under personal data protection laws depending on the relevant law We may securely dispose of your personal information without prior notice to you.

6. Does the company disclose information collected from visitors to third parties?

6.1 In conducting our business It may be necessary to disclose your personal information to companies in our group. whether located in Thailand or outside Thailand with one or more of the objectives mentioned above. Companies in our group may process your personal data. on our behalf or otherwise with one or more of the objectives mentioned above.

notify the staff at info@petz.world If there is a reasonable suspicion of infringement of personal data or any other reason for the loss of that personal data

7. Information collected by third parties

7.1 Our website uses third-party analytics services. (“Analytics Provider”) Google Analytics, an analytics service for websites provided by Google. Analytics providers use cookies, which are text files placed on your computer or mobile device. to help the website analyze how users access the website Information generated by cookies about your website user ID. They are sent and stored by analytics providers on servers in different countries. Not limited to the United States The analytics provider will use this information for the purpose of evaluating your use of the website. The analytics provider may also provide this information to third parties as required by law. or when such third parties process information on behalf of the analytics provider. The analytics provider does not associate user IDs or other data. owned by the analytics provider

7.2 We and third parties may cause the download of software applications or plug-ins are accessible for your use through the Website or through the Services. These applications may be accessed separately. and let third parties see your identifiable information such as your name, your user ID. or other information such as cookies you may have previously installed. These applications may also ask you to provide additional information directly to the third party. Third party products or services provided through these applications are not owned or controlled by the Company. We recommend reading the terms and other policies. published by such third parties on their website or elsewhere.

8. Disclaimer Regarding Security and Third-Party Websites

8.1 We do not guarantee the security of personal data. or other information you provide to third-party websites. We use a variety of security measures to maintain the security of your personal data that is in our possession or under our control. Your personal information is stored within a secure network. and can only be accessed by a few individuals who have special access rights to such systems. And it is necessary to keep personal information confidential. when you place an order or access your personal data We offer the use of secure servers. All personal or sensitive information you provide is encrypted in our database so that it can only be accessed as mentioned above.

8.2 In an effort to provide you with greater value We may select a number of third-party websites to link to and place within our website. We may also participate in co-branding or other relationships. to offer ecommerce and other services and features to our visitors These linked websites have separate and independent privacy policies as well as security arrangements. Even if a third party is affiliated with us We have no control over these linked websites. Each website has separate policies and data collection practices that are independent from us. Information collected by our brand partners or third party websites. (Even if offered through our website) may not be sent to us.

8.3 We therefore have no responsibility or liability for the content. security arrangements (or lack of safety arrangements) and activities of these linked websites These linked websites are for your convenience only. and therefore you access these websites within your own responsibility. however We aim to protect the integrity of our website and the links placed on each website. and therefore welcome any feedback on these linked websites (including but not limited to when any link not working)

9. Will the company send your information overseas?

Your personal data and information may be sent, stored or processed outside of your country. in most cases Your personal data will be processed in Thailand. where our server is located The company will not send your information abroad unless

(a) the transmission of such information is in accordance with the data protection laws;
(b) we have obtained your consent before doing so;
(c) is the performance of a contract entered into between you and the Company;
(d) It is an act for your benefit for which consent is not available at that time.

10. Questions, concerns or complaints?

10.1 If you have questions or concerns about our privacy practices or your interaction with the Services;
Contact: info@petz.world, 084-804-7286 and www.facebook.com/PetzWorldCM from 9:00 a.m. – 6:00 p.m. daily.
10.2 If you have a complaint or complaint about how we handle your personal data or about how we do in accordance with data protection laws. We welcome you to contact us regarding your complaints or concerns.

Please contact us via email regarding your complaint or grievance.
Email: info@petz.world

11. Terms and Conditions

In addition, please read the terms of service that govern your use. Disclaimer and limitations of liability that govern the use of the Website and Services. and other related policies

Issue dated 28 August 2021