Skip to content

การคืนสินค้าและการคืนเงิน | Returns and Refunds

การคืนสินค้า

ขอบคุณสำหรับการช้อปปิ้งที่ เพ็ทเวิลด์ เชียงใหม่! หากคุณได้รับสินค้าชำรุดเสียหายที่สาเหตุเกิดจากการผลิต เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ สามารถติตต่อได้ช่องทางแชทหน้าเว็บไซต์ หรือติดต่อ 098-514-6409 หรือเพจ www.facebook.com/PetzWorldCM ในเวลา 10.00 น. – 15.00 น. ได้ทุกวัน

การคืนสินค้า

คุณมีเวลา 30 วันปฏิทินในการคืนสินค้านับจากวันที่คุณได้รับ รายการของคุณต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อ สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับสัตว์ที่มีชีวิต(ไม่มีการรับประกันใดๆกับสินค้าหมวดสัตว์มีชีวิต).

การคืนเงิน

เมื่อบริษัทได้รับสินค้าคืนแล้ว เราจะตรวจสอบและแจ้งให้คุณทราบว่าเราได้รับสินค้าที่คุณส่งคืนแล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีเกี่ยวกับสถานะการคืนเงินของคุณหลังจากตรวจสอบรายการแล้ว หากการคืนสินค้าของคุณได้รับการอนุมัติ เราจะดำเนินการคืนเงินให้คุณ คุณจะได้รับเงินคืนทันทีที่ การเจรจาได้ข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกัน

การจัดส่งเพื่อคืนสินค้า

คุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าขนส่งของคุณเองสำหรับการส่งคืนสินค้าของคุณ ที่เหตุผลการคืนสินค้าไม่ได้มีสาเหตุจากความผิดปกติของตัวสินค้าเนื่องจากการผลิตผิดพลาด ค่าขนส่งไม่สามารถคืนเงินได้ หากคุณได้รับเงินคืน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการส่งคืนสินค้าจะถูกหักออกจากเงินคืนของคุณ หากเราเป็นผู้ชำระค่าขนส่งนั้นๆ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการส่งคืนสินค้าของคุณ โปรด ติดต่อเรา (Contact Us)