หมวดหมู่

ทำความรู้จักกับ 5 สายพันธ์ของ “หนูแฮมเตอร์” พร้อมบอกวิธีเลี้ยง

ทำความรู้จักกับ 5 สายพันธ์ของ “หนูแฮมเตอร์” พร้อมบอกวิธีเลี้ยง

Hamster

ใครอยู่หอพัก คอนโด หรือแม้แต่บ้านที่มีพื้นที่จำกัดแล้วอยากเลี้ยงสัตว์บ้าง? มาทางนี้เลย มาทำความรู้จักกับเจ้าหนู “แฮมเตอร์” ที่สามารถเลี้ยงในพื้นที่ที่มีจำกัดได้กัน สัตว์เลี้ยงตัวเล็ก น่ารัก ตุ้ยนุ้ย แถมไม่ส่งเสียงดังอีกต่างหาก ก่อนจะรับน้องหนูมาเลี้ยง รู้หรือเปล่าว่าน้องๆตัวจิ๋ว มีกี่สายพันธ์? แต่ละสายพันธ์จะน่ารักแค่ไหน ไปทำความรู้จักเจ้าหนูพันธ์นี้กันเลยยย

Who lives in a dormitory, condo, or even a house with limited space and wants to raise a pet? Come this way, let’s get to know “hamsters” that can be raised in limited space. Small pets, cute, chubby, and don’t make any loud noises. Before adopting my little one Did you know that the little ones are tiny? How many breeds are there? How cute is each breed? Let’s get to know this breed of mouse.

หนูแฮมเตอร์ คืออะไร? (What is a hamster?)

 

หนูแฮมเตอร์ (Hamster) เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีขนและมีขนสั้น ซึ่งเป็นสัตว์น่ารักและเป็นที่นิยมในการเลี้ยง น้องสามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ้าน คอนโด และหอพัก เพราะน้องไม่ต้องการพื้นที่มากมายขนาดนั้น ด้วยตัวน้องมีมีขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังมีลักษณะทางกายภาพที่น่าสนใจ เช่น หูกลม ตัวเล็ก มีหางสั้น และมีขนที่นุ่มนวลอีกด้วย

สายพันธุ์ของหนูแฮมเตอร์ที่แตกต่างกันทั้งในลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางพฤติกรรม บางสายพันธุ์มีขนสีที่แตกต่างหรือลักษณะเฉพาะที่ดังนี้

Hamsters are pets that have fur and short hair. which are cute and popular animals to raise They can be raised in houses, condos, and dormitories because they don’t need that much space. Because Nong Mi is small It also has interesting physical characteristics such as round ears, a small body, a short tail, and soft fur.

Breeds of hamsters differ in both physical and behavioral characteristics. Some breeds have different colored fur or specific characteristics:

1. หนู Syrian Hamster (หรือ Golden Hamster)

หนู Syrian Hamster (หรือ Golden Hamster)
หนู Syrian Hamster (หรือ Golden Hamster)

เริ่มกันที่สายพันธ์แรก หรือที่เรียกติดปากในปัจจุบัน คือ “ไจแอนท์” เป็นสายพันธ์ที่คนนิยมเลี้ยง เพราะ เชื่อง เลี้ยงง่าย มีนิสับเป็นมิตร เป็นสายพันธุ์นี้ที่พบในภูมิภาคนอร์ทเทิร์นเอเชีย, ซึ่งในอดีตถูกเรียกว่า “Syria” เป็นหนูแฮมเตอร์ที่มีขนสีทองสวยงามและมีขนยาวมาก. นอกจากนี้ยังมีสีขนอื่น ๆ เช่น สีเทา สีดำ หรือสีขาว

ลักษณะทางกายภาพของ Syrian Hamster มีดังนี้:

 1. ขนสีทอง: ลักษณะที่โดดเด่นที่สุดคือขนสีทองสวยงามที่ปกคลุมตัว.

 2. ขนยาว: มีขนที่ยาวมาก, ซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างจากหนูแฮมเตอร์สายพันธุ์อื่นที่มีขนสั้น.

 3. ขน: มีขนที่มีลักษณะเด่น ๆ อยู่ที่หัว, เป็นลักษณะที่ทำให้หนูแฮมเตอร์นี้มีลุคน่ารัก.

 4. ขนาด: Syrian Hamster มีขนาดใหญ่กว่าสายพันธุ์หนูแฮมเตอร์อื่น ๆ

Let’s start with the first species. Or as it is affectionately called nowadays, “Giant” is a breed that people like to raise because it is tame, easy to raise, and has a friendly personality. This species found in Northern Asia, which in the past was called “Syria” is a beautiful golden-haired hamster with very long fur. There are also other coat colors such as grey, black or white.

The Syrian Hamster’s physical characteristics are as follows:

 1. Golden Fur: The most striking feature is the beautiful golden fur that covers the body.
 2. Long-haired: They have very long fur, which distinguishes them from other short-haired hamster species.
 3. Fur: ​​There is distinctive fur on the head, a feature that gives this hamster its cute look.
 4. Size: Syrian Hamsters are larger than other hamster breeds.

2. หนู Dwarf Hamster (รวมถึง Roborovski, Campbel)

Dwarf Hamster
Dwarf Hamster

หนูแฮมเตอร์สายพันธุ์ Dwarf Hamster เป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยหนูแฮมเตอร์ที่มีขนสั้นและขนสีต่าง ๆ โดยมีลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางพฤติกรรมที่แตกต่างจากหนูแฮมเตอร์สายพันธุ์อื่น ๆ ทั้งนี้, หนูแฮมเตอร์สายพันธุ์ Dwarf Hamster มีขนสั้น, ลักษณะเล็ก ๆ หนูในกลุ่มนี้มีลักษณะนิสัยที่ตื่นตัวตลอดเวลา มีความคล่องแคล่ว ว่องไว อาจทำให้เจ้าของจับยาก

 1. Roborovski Dwarf Hamster: หรือเรียกอีกอย่างว่า “โรโบ”เป็นหนูแฮมเตอร์ที่มีขนสีสวยงามและเป็นที่นิยมในการเลี้ยง. มีลักษณะเล็กน้อยและเร็ว ทำให้ต้องระวังในการจับหนู เนื่องจากมันสามารถหลบหลีกได้ดี

 2. Campbell’s Dwarf Hamster: เป็นสายพันธุ์ที่หลากหลายสี, รวมถึงสีทอง, น้ำตาล, และดำ. มีลักษณะทางกายภาพที่คล้ายกับ Winter White Dwarf Hamster แต่สามารถแยกแยะได้ตามลักษณะทางพันธุกรรม

 3. Winter White Dwarf Hamster (หรือ Siberian Dwarf Hamster): มีลักษณะทางกายภาพที่คล้ายกับ Campbell’s Dwarf Hamster แต่มีความสามารถในการเปลี่ยนสีขนตามฤดูกาล. เป็นเฉพาะทางการทำนายว่าหนูนี้จะมีขนสีเข้มในช่วงฤดูหนาวและสว่างในฤดูร้อน

The Dwarf Hamster breed is a group that consists of hamsters that have short hair and various colored fur. They have physical characteristics and behavioral characteristics that differ from other hamster breeds. Dwarf Hamsters are short-haired and small in appearance. These hamsters have an alert nature. They are agile and agile and may make their owners difficult to catch.

 1. Roborovski Dwarf Hamster: also known as “Robo” is a hamster with beautiful colored fur and is popular as a pet. It looks slight and fast. Makes you have to be careful when catching rats. Because it can dodge well.
 2. Campbell’s Dwarf Hamster: This breed comes in a variety of colors, including gold, brown, and black. They have similar physical characteristics to the Winter White Dwarf Hamster but can be differentiated based on genetic characteristics.
 3. Winter White Dwarf Hamster (or Siberian Dwarf Hamster): Physically similar to the Campbell’s Dwarf Hamster, but has the ability to change coat color with the seasons. It is only predicted that this rat will have dark fur in the winter and light in the summer.

3. หนู Chinese Hamster

Chinese Hamster
Chinese Hamster

หนู Chinese Hamster เป็นสายพันธุ์หนึ่งของหนูแฮมเตอร์ (Hamster) ที่มีลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมที่แตกต่างจากสายพันธุ์อื่น ๆ ของหนูแฮมเตอร์. สายพันธุ์นี้มีหางยาว ลำตัวเพียว ขนไม่หนาเหมือนสายพันธ์อื่นๆ มีนิสัยรักความเป็นส่วนตัว ขี้ตกใจ สามารถเลี้ยงน้องไว้ดูเพลินๆได้

ลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมทางพันธุกรรมของหนู Chinese Hamster มีลักษณะดังนี้:

 1. ขนสีที่หลากหลาย: มีขนที่มีลายสีต่าง ๆ ซึ่งทำให้แตกต่างจากสายพันธุ์อื่น เช่น สีเทา 

 2. หางยาว: มีหางที่ยาวกว่าสายพันธ์อื่นๆ

 3. ขนาดเล็ก: มีขนาดที่เล็กกว่าหลายสายพันธุ์ของหนูแฮมเตอร์

 4. ลักษณะพฤติกรรม: มักมีพฤติกรรมที่ต้องการที่จะอาศัยในที่อับอากาศและเป็นสัตว์ที่รอบคอบ

 5. เสียง: มีการออกเสียงที่ต่างจากสายพันธุ์อื่น, อาจมีเสียงกรีดเสียงหรือเสียงหัวเราะเล็ก ๆ

The Chinese Hamster is a species of hamster (Hamster) that has physical characteristics and behavior that differ from other species of hamsters. This breed has a long tail, a slender body, and the fur is not as thick as other breeds. Has a personality that loves privacy, is shy, and can be raised to keep younger siblings entertained.

The physical and genetic behavioral characteristics of the Chinese Hamster are as follows:

 1. Various colored coats: They have coats that have different colored stripes that differentiate them from other breeds, such as grey.
 2. Long Tail: Has a longer tail than other breeds.
 3. Small size: Smaller in size than many hamster species.
 4. Behavior: Often has the behavior of wanting to live in confined spaces and is a cautious animal.
 5. Sound: Has a different pronunciation than other breeds, may include a slight screech or laugh.

4. หนู Campbell's Dwarf Hamster

หนู Campbell's Dwarf Hamster
หนู Campbell’s Dwarf Hamster

สายพันธุ์นี้จัดอยู่ในสายพันธ์แคระ ใบหน้าทู่ มีนิสัยชอบกัด แทะ เป็นมิตร น้องชอบนอนในเวลากลางวันแล้วหลับช่วงหัวค่ำ มักจะมีขนสีที่หลากหลาย เช่น ทอง, น้ำตาล, และดำ นอกจากนี้ ลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางพฤติกรรมของ Campbell’s Dwarf Hamster มีลักษณะดังนี้:

 1. ขนสั้น: มีขนสั้นเป็นลักษณะที่แยกแยะได้จากหนูแฮมเตอร์ที่มีขนยาว

 2. สีขน: มีขนสีที่หลากหลายเช่น สีทอง, น้ำตาล, และดำ

 3. ขน: มีขนที่น่ารักที่มีลักษณะต่าง ๆ ที่ทำให้หนูนี้มีลุคที่น่าสนใจ

 4. ขนาดเล็ก: มีขนาดที่เล็กกว่าหลายสายพันธุ์ของหนูแฮมเตอร์

 5. ความเรียบร้อย: มีลักษณะที่ดูเรียบร้อยและน่ารัก

 6. ลักษณะพฤติกรรม: เป็นสัตว์ที่มีนิสัยออกหนี และมักจะอาศัยในที่อับอากาศ

This breed is classified as a dwarf breed. It has a blunt face. It has a friendly habit of biting and gnawing. It likes to sleep during the daytime and then sleeps in the early evening. They usually have a variety of coat colors, including gold, brown, and black. Additionally.

The Campbell’s Dwarf Hamster’s physical and behavioral characteristics include the following:

 1. Short Hair: Short hair is a characteristic that distinguishes it from long-haired hamsters.

 2. Coat Color: Available in a variety of coat colors such as gold, brown, and black.

 3. Fur: ​​It has a lovely fur with various characteristics that give this rodent an interesting look.

 4. Small size: Smaller in size than many hamster species.

 5. Neatness: Having a neat and cute appearance.

 6. Behavioral characteristics: It is an animal that has a habit of running away. and often live in confined spaces

5. หนู Winter White Dwarf Hamster

หนู Winter White Dwarf Hamster
หนู Winter White Dwarf Hamster

หนู Winter White Dwarf Hamster (หรือ Siberian Dwarf Hamster) สายพันธุ์นี้มีลักษณะทางกายภาพที่คล้ายกับ Campbell’s Dwarf Hamster แต่มีลักษณะพิเศษที่สามารถเปลี่ยนสีขนตามฤดูกาลได้, ทำให้มีสีขนที่ดูเข้มในฤดูหนาวและสว่างในฤดูร้อน น้องมีสั้นหน้าทู่  ตัวกลม ขนนิ่มแต่แอบดุนิดๆ 

ลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางพฤติกรรมของ Winter White Dwarf Hamster มีลักษณะดังนี้:

 1. ขนสีที่เปลี่ยนสี: สามารถเปลี่ยนสีขนตามฤดูกาล, มีลักษณะที่สามารถเปลี่ยนจากสีขนเข้มในฤดูหนาวเป็นสีขนสว่างในฤดูร้อน.

 2. ลักษณะทางกายภาพ: มีลักษณะทางกายภาพที่คล้ายกับ Campbell’s Dwarf Hamster, มีขนสั้น, ลักษณะเล็ก, และขนุนที่น่ารัก.

 3. ขนาดเล็ก: มีขนาดที่เล็กกว่าหลายสายพันธุ์ของหนูแฮมเตอร์.

 4. ลักษณะพฤติกรรม: เป็นสัตว์ที่มีนิสัยออกหนี และอาศัยในที่อับอากาศ.

The Winter White Dwarf Hamster (or Siberian Dwarf Hamster). This breed has physical characteristics similar to the Campbell’s Dwarf Hamster, but has the characteristic of being able to change its fur color with the seasons, resulting in a fur color that looks darker in the winter and lighter in the winter. summer She has a short, blunt face. Round body, soft fur, but secretly a little fierce.

The physical characteristics and behavioral characteristics of the Winter White Dwarf Hamster are as follows:

 1. Color Changing Coat: Able to change coat color according to the season, characterized by being able to change from a dark coat color in winter to a lighter coat color in summer.
 2. Physical Characteristics: Physically similar to the Campbell’s Dwarf Hamster, with a short coat, small appearance, and cute lobster.
 3. Small size: Smaller in size than many hamster species.
 4. Behavioral characteristics: It is an animal that has a habit of running away. and living in a confined space.

การเลี้ยงหนูแฮมเตอร์ (Raising a hamster)

Raising Hamsters
การเลี้ยงหนูแฮมเตอร์

การเลี้ยงหนูแฮมเตอร์มีขั้นตอนและความสนใจบางประการที่สำคัญ เพื่อให้หนูแฮมเตอร์มีสุขภาพดีและมีความสุข ดังนี้:

 1. บ้าน: ให้หนูแฮมเตอร์มีบ้านที่เหมาะสมและปลอดภัย เช่น เตาปูนหรือเตากระดาษที่ไม่มีสารเคมีที่อันตราย

 2. อาหาร: ให้อาหารหนูแฮมเตอร์ที่เป็นอาหารเสริมที่มีคุณภาพ และสามารถให้ผักผลไม้สดเล็ก ๆ เป็นอาหารเสริมได้

 3. ล้อวิ่ง: ให้ล้อวิ่งเพื่อให้หนูแฮมเตอร์มีโอกาสออกกำลังกาย และให้ที่เพียงพอสำหรับการเล่น

 4. ของเล่น: มีของเล่นที่ทำจากวัสดุที่ไม่อันตราย เช่น ท่อ PVC, ถ้วยหรือลูกบอล

 5. ทำความสะอาด: ทำความสะอาดกรงทุก ๆ สัปดาห์ และเปลี่ยนฟางที่ใช้ทำเตียงทุก ๆ สองสัปดาห์

 6. ห้ามใช้วัสดุอันตราย: หลีกเลี่ยงการให้หนูแฮมเตอร์กับวัสดุที่อาจเป็นอันตราย เช่น ลวดลาย, สี, หรือวัสดุที่สามารถกัดหรือกินได้ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 7. วัสดุรองกรง : ใช้วัสดุรองกรงที่เป็นธรรมชาติหรือเยื่อกระดาษ ช่วยดูดซับกลิ่นและสิ่งสกปรก

การเลี้ยงหนูแฮมเตอร์นั้นต้องคำนึงถึงความสนุกสนานและความสุขของสัตว์เลี้ยงเสมอ ดังนั้น, ควรให้เวลาเพียงพอให้หนูแฮมเตอร์ได้เล่นและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในวันหรือยามว่าง

Raising a hamster involves some important steps and attention. To keep your hamster healthy and happy, do the following:

 1. Home: Provide your hamster with an appropriate and safe home, such as a cement or paper stove, that does not contain harmful chemicals.
 2. Food: Feed your hamster a quality nutritional supplement. And small fresh fruits and vegetables can be given as dietary supplements.
 3. Running wheel: Provide a running wheel to give your hamster a chance to exercise. and provide enough room for playing
 4. Play toys: Have toys made from non-hazardous materials such as PVC pipes, cups or balls.
 5. Cleaning: Clean the cage every week and change the straw every two weeks.
 6. Do not use hazardous materials: Avoid exposing your hamster to potentially hazardous materials such as patterns, paints, or edible materials that may be harmful to health.

ชมคลิปบรรยากาศ และความน่ารักของหนูแฮมเตอร์

หากท่านใดสนใจอยากรับเลี้ยงเจ้า “หนูแฮมเตอร์” มารถแวะมาเยี่ยมชมได้ที่ร้านเพ็ทเวิลด์ เชียงใหม่ แผนที่ร้าน คลิกที่นี่เพื่อไปยัง Google Maps สามารถสั่งจองน้องไว้กับทางร้านได้ แล้วให้เจ้าของมารับ ช่วงราคาของแพรี่ด็อก ราคาจะอยู่ที่ 80 – 300 บาทขึ้นอยู่กับผู้นำเข้า รายละเอียดติดต่อพวกได้ตามนี้เลย 🖥️ Facebook : คลิกที่นี่เพื่อไปยัง Facebook Page Line : https://lin.ee/YgtBD5r หรือสามารถติดต่อ เบอร์โทร 084-804-7286 สอบถามวิธีการเลี้ยง การเตรียมตัว หรือปัญหาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆได้เลย

👨‍⚕️ พบกับสัตวแพทย์ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 17:00-20:00 แวะเข้ามาปรึกษาได้ฟรี

💳 ยินดีรับชำระผ่านบัตรเดบิต/เครดิต ไม่มีขั้นต่ำ (เฉพาะหน้าร้านค้าเท่านั้น)

⏰ เปิด : 09:00 – 20:30 ทุกวัน

แวะเยี่ยมชมโพสต์อื่นๆได้ที่ คลิกที่นี่เลย หรือแวะไปดูโพสต์อิกัวน่าของที่ร้านก็น่าสนใจ

If anyone is interested in adopting you. “Hamsters” can come and visit at the Pet World Chiang Mai store. Store map: Click here to go to Google Maps. You can reserve your hamster at the store. then let the owner come pick it up Prairie Dog Price Range The price will be 80 – 300 baht depending on the importer. Contact details are as follows 🖥️ Facebook : Click here to go to Facebook Page

Line : https://lin.ee/YgtBD5r or you can contact phone number 084-804-7286 to inquire about raising methods, preparation, or problems related to Other pets are welcome.

👨‍⚕️ Meet with the veterinarian every Monday-Friday from 17:00-20:00. Stop by and consult for free.

💳 We accept payments via debit/credit cards. There is no minimum (only in store).

⏰ Open: 09:00 – 20:30 every day

Stop by to visit other posts by clicking here or stop by to see the interesting posts about iguanas at the shop.

เลือกชมพิ่มเติม

sg 11134201 7rbm3 ln5ghuadlhome8
VitaGrub Insect Larvae Pet Food - หนอนแมลงโปรตีนอบแห้ง
15097044767434
Jonsanty Hamster Food 50% Formula - อาหารหนูแฮมเตอร์และสัตว์ฟันแทะ 1L (456g)(494917)9cb13f950c3f5fb30c689ee228bacc7f
Sale
th 11134207 23010 f0xod7xl8xmv0d
306072 e1668073132808
Minimal Land Hamster
Rabster Hamster Food - อาหารแฮมสเตอร์และหนูทุกสายพันธุ์ 100g (498228)
Sale
versele laga crock complete berry 50gm 2
Sale
crock cheese

บทความที่น่าสนใจ

5 Item ทำความเย็นสำหรับสัตว์เลี้ยงในฤดูร้อน

5 Item ทำความเย็นสำหรับสัตว์เลี้ยงในฤดูร้อน

ดินเผาคลายร้อน (หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดินถ่าน) เป็นสิ่งที่นิยมใช้ในการจัดการความร้อนสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขหรือแมว สัตว์เล็ก เช่น หนู กระต่าย เม่น ชูก้าไกรเดอร์ กระรอก เต่า โดยเฉพาะในฤดูร้อนหรือในสภาพอากาศที่ร้อนจัด

Read More »
4 สเปรย์รักษาแผลสัตว์เลี้ยง แผลสด แผลเชื้อรา

4 สเปรย์รักษาแผลสัตว์เลี้ยง แผลสด แผลเชื้อรา

สเปรย์นาโน สำหรับรักษาแผลสด เชื้อรา แบคทีเรีย รักษาแผล รักษาเชื้อรา ซึมผิวหนังได้ดี ใช้รักษาได้ทั้งแผลแห้งและแผลที่มีสารน้ำซึมออกจากแผล

Read More »