หมวดหมู่

คู่มือเลี้ยงสัตว์ / Pet Guides

Red-eared Slider

เต่าญี่ปุ่น – เลี้ยงเต่าญี่ปุ่น

เต่าน้ำญี่ปุ่น เต่าแก้มแดงที่เลี้ยงง่าย อายุยืน เชื่อง กระฉับกระเฉง และอยากรู้อยากเห็น ราคาขายเต่าญี่ปุ่น นั้นเข้าถึงง่าย และไม่ต้องการอุปกรณ์การเลี้ยงที่ซับซ้อน

Read More »
แพ รี่ ด็ อก สี ขาว

แพรี่ด็อก สัตว์เลี้ยงในบ้าน

แพรี่ด็อก เป็นสัตว์เลี้ยงพิเศษ มีการอยู่ร่วมกันสังคมและกำลังเป็นที่นิยมในฐานะสัตว์เลี้ยงในบ้าน พวกเขาเป็นที่รู้จักเนื่องจากความขี้เล่น, ความฉลาด และเสียงแปลกๆที่แสดงออกมา อย่างไรก็ตาม, การเลี้ยงแพรี่ด้อกนี้ต้องมีความรู้, เวลา และความมุ่งมั่นเนื่องจากพวกเขาต้องการการดูแลและการเอาใจใส่ที่พิเศษกว่าสัตว์เลี้ยงทั่วไป.

Read More »