Categories

หมวดหมู่

Ceramic Heat Lamp – หลอดไฟเซรามิค ให้ความร้อน 25W (หลอดสีเหลือง) (63343)

ไม่พบคำอธิบาย - No description found

฿160

Order by LINE

เรามีสินค้านี้จำหน่าย หน้าร้านตั้งอยู่ด้านในคูเมือง จ.เชียงใหม่ หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่แกร็บสามารถมารับสินค้าไปส่งให้คุณได้ แอดไลน์มาเลย เราจะเตรียมสินค้าให้พร้อมรอพี่แกร็บของคุณ – Please order by contacting our staff in LINE who will get your products ready for delivery. Payment is by QR code. Please arrange for delivery yourself.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Packet Size

85 กรัม