Categories

หมวดหมู่

Dog Training Clicker – คลิกเกอร์สำหรับฝึกสัตว์เลี้ยงพร้อมสายรัดข้อมือ (27921)

คลิกเกอร์สำหรับฝึกสัตว์เลี้ยงพร้อมสายรัดข้อมือ เพิ่มความสามารถในการฝึกสัตว์เลี้ยงของคุณ

฿50

Order by LINE

เรามีสินค้านี้จำหน่าย หน้าร้านตั้งอยู่ด้านในคูเมือง จ.เชียงใหม่ หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่แกร็บสามารถมารับสินค้าไปส่งให้คุณได้ แอดไลน์มาเลย เราจะเตรียมสินค้าให้พร้อมรอพี่แกร็บของคุณ – Please order by contacting our staff in LINE who will get your products ready for delivery. Payment is by QR code. Please arrange for delivery yourself.

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเกอร์ฝึกสุนัขเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการฝึกสัตว์เลี้ยงของคุณ ด้วยเสียงคลิกที่สร้างขึ้นจากเครื่องมือนี้ สัตว์เลี้ยงจะเรียนรู้และเข้าใจคำสั่งได้มากขึ้น คลิกเกอร์มีสายรัดข้อมือที่สะดวกและรับน้ำหนักได้ดีในขณะใช้งาน