Categories

หมวดหมู่

Starter Sugar Glider Meals – นมหมอเหนือ อาหารสำเร็จรูปชูก้าไกลเดอร์ 100g (7352)

Starter Sugar Glider Meals – นมหมอเหนือ อาหารสำเร็จรูปชูก้าไกลเดอร์

สูตร starter

-มีสารอาหารที่จำเป็นต่อการ​เจริญ​เติบโต
-ช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่น
-บำรุงขน
-บำรุงผิวหนัง

 

฿175

Order by LINE

เรามีสินค้านี้จำหน่าย หน้าร้านตั้งอยู่ด้านในคูเมือง จ.เชียงใหม่ หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่แกร็บสามารถมารับสินค้าไปส่งให้คุณได้ แอดไลน์มาเลย เราจะเตรียมสินค้าให้พร้อมรอพี่แกร็บของคุณ – Please order by contacting our staff in LINE who will get your products ready for delivery. Payment is by QR code. Please arrange for delivery yourself.

รายละเอียดเพิ่มเติม

Starter Sugar Glider Meals – นมหมอเหนือ อาหารสำเร็จรูปชูก้าไกลเดอร์

-มีสารอาหารที่จำเป็นต่อการ​เจริญ​เติบโต
-ช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่น
-บำรุงขน
-บำรุงผิวหนัง

วิธีใช้​
ผสมอาหารสูตร​Growth 1ส่วน​ต่อน้ำสะอาด​2-3ส่วน

ข้อควรระวัง
ควรผสมอาหารครั้ง​ต่อครั้ง​ ไม่ควรตั้งทิ้งไว้นานเกิน​2 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shelf