หมวดหมู่

TBD Cat Toy Laser – เลเซอร์ล่อแมวแบบอุ้งมือ LED (8002)

Cat Toy Laser – เลเซอร์ล่อแมวแบบอุ้งมือ

  • โพสต์จุดสีแดงหรือโพสต์ 6 ภาพน่ารัก
  • ก้างปลา/กระดูก/ตีนแมว/หัวใจ/เมาส์/จุดสีแดง
  • การปรับกะ
  • จำลองรูปร่างจริง
  • สวิตช์สามตำแหน่ง
  • เกียร์ 1: Red Dot Start
  • เกียร์สอง: โหมดสตาร์ท
  • เกียร์สาม: ปิดไฟ
  • ส่งเชือกเส้นเล็ก
  • คุณต้องติดตั้งแบตเตอรี่ AA ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีแบตเตอรี่