...
หมวดหมู่

Frontguard Plus Spot On For Dog – ยากำจัดหมัดและไข่หมัดลูกสุนัข 10-20kg (1หลอดต่อกล่อง)(40465)

  • หยุดยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของหมัด
  • กำจัดหมัดแบบครบวงจร ทั้งตัวเต้มวัย ตัวอ่อน และไข่
  • ป้องกันการเจริญเติบโต ทุกช่วงในวงจรชีวิตของหมัด
  • ใช้ควบคุมและป้องกัน การติดซ้ำของหมัดในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
  • เริ่มออกฤทธิ์กำจัดหมัด ภายใน 24 ชั่วโมง
  • มีประสิทธิภาพนาน 1 เดือน
  • ยังคงมีประสิทธิภาพถึงแม้จะนำแมวไปอาบน้ำ
  • สะดวกในการใช้