หมวดหมู่

KIAO Bird Cage – กรงหมอนเล็ก (46x36x40cm) (11109)

สำหรับนกทุกชนิด
-อุปกรณ์ครบชุด : ถาดรองกรง / ถ้วยอาหาร /ถ้วยน้ำ / คอนนก
-ถอด และแยกส่วนประกอบได้
-ทำความสะอาดง่าย