...
หมวดหมู่

Mckelly Pouch Tuna Topping Seafood in Jelly – อาหารแมวเปียก ปลาทูน่าหน้าซีฟู้ดในเยลลี่ 70g (16774)

วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสม : น้ำ, ปลาทูน่า, เยลลี่ผง, สารปรุงแต่งรส, นํ้ามันปลาทูน่า,
ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์, ทอรีน วิตามินอี

คุณภาพอาหารสัตวทางเคมี : โปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 11,
ไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5, กากไม่มากกว่าร้อยละ 1, ความชื้นไม่มากกว่าร้อยละ 88, พลังงานที่ใช้ประโยชน์
เท่ากับ 49.53 (กิโลแคลอรี่ต่อนํ้าหนัก 100 กรัม)

วิธีและขนาดการใช้ : ดูตารางสามารถปรับปริมาณการให้อาหาร แต่ละมื้อได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับขนาด น้ำหนัก อายุ และ กิจกรรม

สามารถให้อาหารได้ทันทีโดยไม่ต้องอุ่น และควรจัดเตรียมน้ำสะอาดใส่ภาชนะให้แมวดื่มตลอดเวลา ควรเก็บไว้ในที่แห้ง และเย็น
หลังเปิดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นไม่เกิน  2 วัน และควรมีการเสริมอาหารสำเร็จรูป อื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้แมวได้รับสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย