หมวดหมู่

มิลเล็ตสเปรย์ 1 ช่อ (แบ่งขาย) (17428)

มิลเล็ตสเปรย์ 1 ช่อ

ช่อมีลเล็ท เป็นเมล็ดพืชที่มีรสหวานประกอบไปด้วยไวตามินและโปรตีน ที่สำคัญช่อมีลเล็ทมีไขมันต่ำ จึงเหมาะที่จะใช้เป็นอาหารว่างที่ให้ความเพลิดเพลินในการกินกับนก และนกทุกตัวมักชอบที่จะแทะช่อมีลเล็ท

นอกจากนี้ช่อมีลเล็ทยังเป็นอาหารที่ดีสำหรับลูกนกในช่วงการหัดกินอาหารด้วยตัวเอง wean เพื่อลูกนกจะได้เรียนรู้การหัดแทะเมล็ดพืช โดยวางช่อมีลเล็ทที่ตัดเป็นท่อนๆไว้ให้ลูกนกทุกวัน ส่วนลูกนกที่พ่อแม่นกเลี้ยงเองและยังคงอยู่ในรังเพาะ ควรใส่ช่อมีลเล็ทตัดท่อนในรังเพาะให้ลูกนกด้วย

ช่อมีลเล็ทเป็นอาหารที่นกสามารถยอมรับได้ง่าย นกที่มีปัญหาการกินหรือกินอาหารยาก มักไม่ปฏิเสธที่จะกินช่อมีลเล็ท นกที่ป่วยไม่กินอาหารใดๆก็มักจะยอมกินช่อมีลเล็ท เพื่อช่วยประทังชีวิตในระหว่างการปรับตัว
ช่อมีลเล็ทจะช่วยลดความเคลียดให้นกได้ในหลายกรณี เช่น
ตัดช่อมีลเล็ทเป็นท่อนๆใส่ให้ในรังเพาะ จะช่วยลดความเคลียดและลดปัญหาการดึงถอนขนลูกนก ให้กับพ่อแม่นก
นกที่เครียดระหว่างการปรับตัวกรณีเคลื่อนย้ายสถานที่ จะผ่อนคลายความเครียดลงเมื่อได้แทะช่อมีลเล็ท
วางช่อมีลเล็ทไว้ในกรงสำหรับเดินทาง จะช่วยลดความเคลียดให้นกในระหว่างการไปพบสัตวแพทย์
แม้ว่าช่อมีลเล็ทจะเป็นอาหารที่มีไขมันน้อย แต่ช่อมีลเล็ทก็เหมาะเพียงเพื่อใช้เป็นอาหารว่างเท่านั้น ดังนั้นปริมาณการให้ช่อมีลเล็ทกับนกจึงควรจำกัดแต่เพียงเล็กน้อยในแต่ละวัน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้นกกินช่อมีลเล็ทจนอิ่มไปซะก่อน เป็นผลให้นกปฏิเสทที่จะกินอาหารดีๆอื่นๆ ดังนั้นการแขวนช่อมีลเล็ททั้งช่อไว้ในกรงนกตลอดเวลา จึงเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

นกขนาดเล็กอย่างนกหงษ์หยก นกLovebirds และนกคอคคาเทล ควรได้กินช่อมีลเล็ทที่ตัดเป็นท่อนยาวประมาณ 1 – 1 1/2 นิ้วต่อวัน นกขนาดใหญ่ให้มากขึ้นได้ตามความเหมาะสม

เมล็ดพืชทุกชนิดรวมถึงช่อมีลเล็ทควรให้นกได้กินเป็นอาหารว่างในช่วงบ่ายของวัน นั่นหมายถึงในช่วงเช้านกจะต้องได้กินอาหารอ่อน เช่น ข้าวผสมต่างๆ ผัก ผลไม้ก่อน

ช่อมีลเล็ทสามารถนำมาทำให้งอก(sprout)ได้ ซึ่งการทำให้งอกนี้ จะทำให้มีลเล็ทมีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้น และนกจะกินมีลเล็ทได้ง่ายเพราะเมล็ดจะมีความนิ่มขึ้น การทำมีลเล็ทให้งอกทำโดยตัดช่อมีลเล็ทออกเป็นท่อนๆ ตามปริมาณที่เหมาะกับขนาดนกและนำไปทำให้งอกด้วยวิธีพรมน้ำหรือแช่น้ำ ซึ่งการทำให้งอกนั้นผู้ทำควรมีความรู้ในเรื่องนี้อย่างดี มิเช่นนั้นอาจทำให้ช่อมีลเล็ทเกิดราและเป็นอันตรายหากนกบริโภค

เลือกซื้อช่อมีลเล็ทที่สดใหม่่สะอาดปราศจากฝุ่นผงและแมลง จากนั้นเพื่อให้แน่ใจในความสะอาดเพิ่มขึ้นควรทำความสะอาดช่อมีลเล็ทก่อนที่จะให้นกกินโดย ใช้แปรงที่ใหม่สะอาดปัดช่อมีลเล็ทเบาๆโดยทั่ว เมื่อแน่ใจว่าสะอาดดีแล้ว จึงใช้กรรไกรสะอาดตัดช่อมีลเล็ทออกเป็นท่อนๆ จากนั้นควรเก็บช่อมีลเล็ทในภาชนะกันลมเศษเมล็ดมีลเล็ทที่ร่วงจากการทำความสะอาด สามารถนำใส่ตระแกรงร่อนเพื่อกำจัดฝุ่นผงและนำให้นกกินได้