หมวดหมู่

SOOS Pet8 Sasami Jerky – ปลาเส้นอบแห้ง 50g (13706)

Pet8 Fish Strip – ปลาเส้นอบแห้ง

PET8 ผลิตจากอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานสูงสุดเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยอาหาร คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณกำลังให้บริการสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยอาหารที่อร่อยและย่อยง่ายที่สุด เหมาะสำหรับให้อาหารเป็นอาหารเสริม ของว่าง หรือรางวัล เพื่อให้สัตว์เลี้ยงของคุณ

ส่วนประกอบ ปลาเส้น(เนื้อปลา แป้งสาลี) แป้งมันสำปะหลัง ซอร์บิทอล น้ำตาลและเกลือ โมโนโเดียมกลูตาเมท ไดโซเดียม5′- ไรโบนิวลีโอไทด์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี
โปรตีน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15
กาก ไม่มากกว่า ร้อยละ 0.2
ไขมัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.5
ความชื้น ไม่มากกว่า ร้อยละ 14

วิธีและขนาดการใช้ ใช้เป็นอาหารว่าง หรือให้เป็นรางวัล

ข้อควรระวัง: เก็บในที่เย็นและเก็บในที่แห้งเพื่อคุณภาพที่ดี