...
หมวดหมู่

Shobi M-01 – กรงแฮมสเตอร์อะคลิลิคพร้อมเครื่องนับจำนวนรอบวิ่ง (27x24x18cm) (15755)

Shobi M-01 – กรงแฮมสเตอร์อะคลิลิคพร้อมเครื่องนับจำนวนรอบวิ่ง

– ถาดสูง วิ่งเล่น ขุดได้ ไม่เลอะเทอะ
– มีที่ ล็อคแน่น แข็งแรง ไม่โครงแครง
– พลาสติกหนา ไม่แตกง่าย ทำความสะอาดง่าย