หมวดหมู่

Sugar Pro Calcium – อาหารเสริมแคลเซียมบำรุงกระดูและฟัน 40g (15458)

Sugar Pro Calcium – อาหารเสริมแคลเซียมบำรุงกระดูและฟัน

ประโยชน์ที่ได้รับ
– ช่วยบำรุงกระดูก
– ช่วยบำรุงสัตว์ที่อยู่ในระยะตั้งท้อง

ส่วนประกอบ
– แคลเซียม
– วิตามิน C
– วิตามิน B6
– แอลฟาคาซิดอล์

วิธีใช้
– โรยหรือผสมผงแคลเซียม ลงในอาหารสัตว์
– อายุการเก็บรักษา 1 ปี
– ควรเก็บในที่แห้ง