...
หมวดหมู่

ลิงมาโมเสท 7 สายพันธ์ุที่พบได้ในไทย มีอะไรบ้าง

ลิงมาโมเสท 7 สายพันธ์ุที่พบได้ในไทย มีอะไรบ้าง

ลิงมาโมเสท 7 สายพันธ์ุที่พบได้ในไทย มีอะไรบ้าง

ลิงมาโมเสทมีทั้งหมด 28 สายพันธุ์ ค่ะ แต่ละสายพันธุ์จะมีถิ่นอาศัย ลักษณะ สีสัน และลวดลายบนขนที่แตกต่างกันออกไป สายพันธุ์ลิงมาโมเสทที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย ได้แก่

มาโมเสทคอมมอน (Common Marmoset)

มาโมเสทคอมมอน (Common Marmoset)

มาโมเสทคอมมอน (Callithrix jacchus) เป็นลิงขนาดเล็กในวงศ์ Callitrichidae ถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ พบได้ในป่าฝนแอมะซอนของบราซิล โบลิเวีย โคลอมเบีย เอกวาดอร์ เปรู และป่าชายเลนของเวเนซุเอลา 

มาโมเสทคอมมอนมีขนาดลำตัวประมาณ 20-23 เซนติเมตร หางยาวประมาณ 27-32 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 300-400 กรัม ขนสีน้ำตาลอมเทา ใบหน้าและลำตัวมีแต้มสีดำ หางยาวสีดำ 

ลักษณะนิสัย

มาโมเสทคอมมอนเป็นสัตว์สังคม อยู่รวมกันเป็นฝูงๆ ละ 5-15 ตัว ฝูงจะนำโดยตัวผู้และตัวเมียที่อาวุโสที่สุด ลิงชนิดนี้ฉลาด ขี้อ้อน ร่าเริง และสื่อสารกันด้วยเสียงร้องที่หลากหลาย 

อาหาร

มาโมเสทคอมมอนกินอาหารหลากหลายชนิด เช่น ผลไม้ เมล็ดพืช แมลง สัตว์เลื้อยคลาน ไข่

การสืบพันธุ์

มาโมเสทคอมมอนจะโตเต็มวัยเมื่ออายุ 18 เดือน ลิงชนิดนี้ตั้งท้องนานประมาณ 5 เดือน ออกลูกครั้งละ 1-2 ตัว ลูกมาโมเสทจะหย่านมเมื่ออายุ 4-6 เดือน และมีอายุขัยประมาณ 10-15 ปี

สถานะการอนุรักษ์

มาโมเสทคอมมอนจัดอยู่ในสถานะ “ใกล้สูญพันธุ์” (Near Threatened) โดยสหภาพอนุรักษ์ธรรมชาติสากล (IUCN) ภัยคุกคามหลักของลิงชนิดนี้คือการสูญเสียที่อยู่อาศัยจากการทำลายป่า

การเลี้ยง

มาโมเสทคอมมอนไม่นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย เนื่องจากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง แต่สามารถพบเห็นได้ตามสวนสัตว์ต่างๆ

ข้อมูลน่าสนใจ
 • มาโมเสทคอมมอนเป็นลิงที่มีสมองขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดตัว
 • ลิงชนิดนี้สามารถหมุนศีรษะได้ถึง 180 องศา
 • มาโมเสทคอมมอนมีเล็บแหลมคมที่ใช้สำหรับปีนป่าย
 • ลิงชนิดนี้เป็นนักว่ายน้ำที่เก่ง

มาโมเสทพิ๊กมี่ (Pygmy Marmoset)

มาโมเสทพิ๊กมี่ (Cebuella pygmaea) เป็นลิงขนาดเล็กที่สุดในโลก ถิ่นกำเนิดอยู่ในป่าฝนแอมะซอนของบราซิล โบลิเวีย โคลอมเบีย เอกวาดอร์ เปรู และป่าชายเลนของเวเนซุเอลา  มาโมเสทพิ๊กมี่มีขนาดลำตัวประมาณ 13-16 เซนติเมตร หางยาวประมาณ 17-22 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 100-150 กรัม ขนสีน้ำตาลอมเทา ใบหน้าและลำตัวมีแต้มสีดำ หางยาวสีดำ

ลักษณะนิสัย

มาโมเสทพิ๊กมี่เป็นสัตว์สังคม อยู่รวมกันเป็นฝูงๆ ละ 4-6 ตัว ฝูงจะนำโดยตัวผู้และตัวเมียที่อาวุโสที่สุด ลิงชนิดนี้ฉลาด ขี้อ้อน ร่าเริง และสื่อสารกันด้วยเสียงร้องที่หลากหลาย

อาหาร

มาโมเสทพิ๊กมี่กินอาหารหลากหลายชนิด เช่น ผลไม้ เมล็ดพืช แมลง สัตว์เลื้อยคลาน ไข่

การสืบพันธุ์

มาโมเสทพิ๊กมี่จะโตเต็มวัยเมื่ออายุ 12 เดือน ลิงชนิดนี้ตั้งท้องนานประมาณ 5 เดือน ออกลูกครั้งละ 1-2 ตัว ลูกมาโมเสทจะหย่านมเมื่ออายุ 3-4 เดือน และมีอายุขัยประมาณ 10-15 ปี

สถานะการอนุรักษ์

มาโมเสทพิ๊กมี่จัดอยู่ในสถานะ “ใกล้สูญพันธุ์” (Near Threatened) โดยสหภาพอนุรักษ์ธรรมชาติสากล (IUCN) ภัยคุกคามหลักของลิงชนิดนี้คือการสูญเสียที่อยู่อาศัยจากการทำลายป่า

การเลี้ยง

มาโมเสทพิ๊กมี่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ห้ามล่า ครอบครอง ซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก

ข้อมูลน่าสนใจ
 • มาโมเสทพิ๊กมี่เป็นลิงที่กินอาหารเป็นสัดส่วนมากที่สุดในโลก
 • ลิงชนิดนี้สามารถหมุนศีรษะได้ถึง 180 องศา
 • มาโมเสทพิ๊กมี่มีเล็บแหลมคมที่ใช้สำหรับปีนป่าย
 • ลิงชนิดนี้เป็นนักว่ายน้ำที่เก่ง

มาโมเสทสีเงิน (Silvery Marmoset)

มาโมเสทสีเงิน (Mico argentatus) เป็นลิงขนาดเล็กในวงศ์ Callitrichidae ถิ่นกำเนิดอยู่ในป่าฝนแอมะซอนของบราซิล โบลิเวีย โคลอมเบีย เอกวาดอร์ เปรู และป่าชายเลนของเวเนซุเอลา  มาโมเสทสีเงินมีขนาดลำตัวประมาณ 20-23 เซนติเมตร หางยาวประมาณ 27-32 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 350-400 กรัม ขนสีเงินอมเทา ใบหน้าสีดำ หางยาวสีดำ

ลักษณะนิสัย

มาโมเสทสีเงินเป็นสัตว์สังคม อยู่รวมกันเป็นฝูงๆ ละ 5-12 ตัว ฝูงจะนำโดยตัวผู้และตัวเมียที่อาวุโสที่สุด ลิงชนิดนี้ฉลาด ขี้อ้อน ร่าเริง และสื่อสารกันด้วยเสียงร้องที่หลากหลาย

อาหาร

มาโมเสทสีเงินกินอาหารหลากหลายชนิด เช่น ผลไม้ เมล็ดพืช แมลง สัตว์เลื้อยคลาน ไข่

การสืบพันธุ์

มาโมเสทสีเงินจะโตเต็มวัยเมื่ออายุ 18 เดือน ลิงชนิดนี้ตั้งท้องนานประมาณ 5 เดือน ออกลูกครั้งละ 1-2 ตัว ลูกมาโมเสทจะหย่านมเมื่ออายุ 4-6 เดือน และมีอายุขัยประมาณ 10-15 ปี

สถานะการอนุรักษ์

มาโมเสทสีเงินจัดอยู่ในสถานะ “ใกล้สูญพันธุ์” (Near Threatened) โดยสหภาพอนุรักษ์ธรรมชาติสากล (IUCN) ภัยคุกคามหลักของลิงชนิดนี้คือการสูญเสียที่อยู่อาศัยจากการทำลายป่า

การเลี้ยง

มาโมเสทสีเงินเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ห้ามล่า ครอบครอง ซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก

ข้อมูลน่าสนใจ
 • มาโมเสทสีเงินเป็นลิงที่กินอาหารเป็นสัดส่วนมากที่สุดในโลก
 • ลิงชนิดนี้สามารถหมุนศีรษะได้ถึง 180 องศา
 • มาโมเสทสีเงินมีเล็บแหลมคมที่ใช้สำหรับปีนป่าย
 • ลิงชนิดนี้เป็นนักว่ายน้ำที่เก่ง

มาโมเสทหัวขาว (White-headed Marmoset)

White-headed Marmoset

มาโมเสทหัวขาว (Callithrix geoffroyi) เป็นลิงขนาดเล็กในวงศ์ Callitrichidae ถิ่นกำเนิดอยู่ในป่าฝนแอมะซอนของบราซิล โบลิเวีย โคลอมเบีย เอกวาดอร์ เปรู และป่าชายเลนของเวเนซุเอลา

มาโมเสทหัวขาวมีขนาดลำตัวประมาณ 20-23 เซนติเมตร หางยาวประมาณ 27-32 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 300-400 กรัม ขนสีน้ำตาลอมเทา ใบหน้าและลำตัวมีแต้มสีดำ หางยาวสีดำ

ลักษณะนิสัย

มาโมเสทหัวขาวเป็นสัตว์สังคม อยู่รวมกันเป็นฝูงๆ ละ 5-12 ตัว ฝูงจะนำโดยตัวผู้และตัวเมียที่อาวุโสที่สุด ลิงชนิดนี้ฉลาด ขี้อ้อน ร่าเริง และสื่อสารกันด้วยเสียงร้องที่หลากหลาย

อาหาร

มาโมเสทหัวขาวกินอาหารหลากหลายชนิด เช่น ผลไม้ เมล็ดพืช แมลง สัตว์เลื้อยคลาน ไข่

การสืบพันธุ์

มาโมเสทหัวขาวจะโตเต็มวัยเมื่ออายุ 18 เดือน ลิงชนิดนี้ตั้งท้องนานประมาณ 5 เดือน ออกลูกครั้งละ 1-2 ตัว ลูกมาโมเสทจะหย่านมเมื่ออายุ 4-6 เดือน และมีอายุขัยประมาณ 10-15 ปี

สถานะการอนุรักษ์

มาโมเสทหัวขาวจัดอยู่ในสถานะ “ใกล้สูญพันธุ์” (Near Threatened) โดยสหภาพอนุรักษ์ธรรมชาติสากล (IUCN) ภัยคุกคามหลักของลิงชนิดนี้คือการสูญเสียที่อยู่อาศัยจากการทำลายป่า

การเลี้ยง

มาโมเสทหัวขาวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ห้ามล่า ครอบครอง ซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก

ข้อมูลน่าสนใจ
 • มาโมเสทหัวขาวเป็นลิงที่กินอาหารเป็นสัดส่วนมากที่สุดในโลก
 • ลิงชนิดนี้สามารถหมุนศีรษะได้ถึง 180 องศา
 • มาโมเสทหัวขาวมีเล็บแหลมคมที่ใช้สำหรับปีนป่าย
 • ลิงชนิดนี้เป็นนักว่ายน้ำที่เก่ง

มาโมเสทหางดำ (Black-tailed Marmoset)

มาโมเสทหางดำ (Mico melanoleucus) เป็นลิงขนาดเล็กในวงศ์ Callitrichidae ถิ่นกำเนิดอยู่ในป่าฝนแอมะซอนของบราซิล โบลิเวีย โคลอมเบีย เอกวาดอร์ เปรู และป่าชายเลนของเวเนซุเอลา มาโมเสทหางดำมีขนาดลำตัวประมาณ 20-23 เซนติเมตร หางยาวประมาณ 27-32 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 300-400 กรัม ขนสีน้ำตาลอมเทา ใบหน้าและลำตัวมีแต้มสีดำ หางยาวสีดำ

ลักษณะนิสัย

มาโมเสทหางดำเป็นสัตว์สังคม อยู่รวมกันเป็นฝูงๆ ละ 5-12 ตัว ฝูงจะนำโดยตัวผู้และตัวเมียที่อาวุโสที่สุด ลิงชนิดนี้ฉลาด ขี้อ้อน ร่าเริง และสื่อสารกันด้วยเสียงร้องที่หลากหลาย

อาหาร

มาโมเสทหางดำกินอาหารหลากหลายชนิด เช่น ผลไม้ เมล็ดพืช แมลง สัตว์เลื้อยคลาน ไข่

การสืบพันธุ์

มาโมเสทหางดำจะโตเต็มวัยเมื่ออายุ 18 เดือน ลิงชนิดนี้ตั้งท้องนานประมาณ 5 เดือน ออกลูกครั้งละ 1-2 ตัว ลูกมาโมเสทจะหย่านมเมื่ออายุ 4-6 เดือน และมีอายุขัยประมาณ 10-15 ปี

สถานะการอนุรักษ์

มาโมเสทหางดำจัดอยู่ในสถานะ “ใกล้สูญพันธุ์” (Near Threatened) โดยสหภาพอนุรักษ์ธรรมชาติสากล (IUCN) ภัยคุกคามหลักของลิงชนิดนี้คือการสูญเสียที่อยู่อาศัยจากการทำลายป่า

การเลี้ยง

มาโมเสทหางดำเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ห้ามล่า ครอบครอง ซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก

ข้อมูลน่าสนใจ
 • มาโมเสทหางดำเป็นลิงที่กินอาหารเป็นสัดส่วนมากที่สุดในโลก
 • ลิงชนิดนี้สามารถหมุนศีรษะได้ถึง 180 องศา
 • มาโมเสทหางดำมีเล็บแหลมคมที่ใช้สำหรับปีนป่าย
 • ลิงชนิดนี้เป็นนักว่ายน้ำที่เก่ง

มาโมเสทสีทอง (Gold-and-white Marmoset)

มาโมเสทสีทอง (Mico chrysoleucus) เป็นลิงขนาดเล็กในวงศ์ Callitrichidae ถิ่นกำเนิดอยู่ในป่าฝนแอมะซอนของบราซิล โบลิเวีย โคลอมเบีย เอกวาดอร์ เปรู และป่าชายเลนของเวเนซุเอลา มาโมเสทสีทองมีขนาดลำตัวประมาณ 20-23 เซนติเมตร หางยาวประมาณ 27-32 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 300-400 กรัม ขนสีทองสลับสีขาว ใบหน้าสีดำ หางยาวสีดำ

ลักษณะนิสัย

มาโมเสทสีทองเป็นสัตว์สังคม อยู่รวมกันเป็นฝูงๆ ละ 5-12 ตัว ฝูงจะนำโดยตัวผู้และตัวเมียที่อาวุโสที่สุด ลิงชนิดนี้ฉลาด ขี้อ้อน ร่าเริง และสื่อสารกันด้วยเสียงร้องที่หลากหลาย

อาหาร

มาโมเสทสีทองกินอาหารหลากหลายชนิด เช่น ผลไม้ เมล็ดพืช แมลง สัตว์เลื้อยคลาน ไข่

การสืบพันธุ์

มาโมเสทสีทองจะโตเต็มวัยเมื่ออายุ 18 เดือน ลิงชนิดนี้ตั้งท้องนานประมาณ 5 เดือน ออกลูกครั้งละ 1-2 ตัว ลูกมาโมเสทจะหย่านมเมื่ออายุ 4-6 เดือน และมีอายุขัยประมาณ 10-15 ปี

สถานะการอนุรักษ์

มาโมเสทสีทองจัดอยู่ในสถานะ “ใกล้สูญพันธุ์” (Near Threatened) โดยสหภาพอนุรักษ์ธรรมชาติสากล (IUCN) ภัยคุกคามหลักของลิงชนิดนี้คือการสูญเสียที่อยู่อาศัยจากการทำลายป่า

การเลี้ยง

มาโมเสทสีทองเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ห้ามล่า ครอบครอง ซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก

ข้อมูลน่าสนใจ
 • มาโมเสทสีทองเป็นลิงที่กินอาหารเป็นสัดส่วนมากที่สุดในโลก
 • ลิงชนิดนี้สามารถหมุนศีรษะได้ถึง 180 องศา
 • มาโมเสทสีทองมีเล็บแหลมคมที่ใช้สำหรับปีนป่าย
 • ลิงชนิดนี้เป็นนักว่ายน้ำที่เก่ง

มาโมเสทหัวดำ (Black-headed Marmoset)

ลิงมาโมเสทหัวดำ เป็นลิงขนาดเล็กในวงศ์ Callitrichidae พบกระจายพันธุ์ในป่าฝนแอมะซอนของอเมริกาใต้ ลิงชนิดนี้มีขนาดลำตัวประมาณ 20-23 ซม. น้ำหนักประมาณ 300-400 กรัม ขนส่วนใหญ่สีน้ำตาลอ่อน ขนบริเวณศีรษะสีดำ หางยาวมีปลายสีขาว ใบหน้าและหูสีชมพู ดวงตาสีน้ำตาลเข้ม เล็บแหลมคม

ลักษณะนิสัย:
 • ลิงมาโมเสทหัวดำ อาศัยอยู่เป็นฝูง ประมาณ 4-15 ตัว
 • เป็นลิงที่ร่าเริง ขี้อ้อน ชอบเล่น
 • สื่อสารกันด้วยเสียงร้องที่หลากหลาย
 • กระโดดโลดเต้นไปมาระหว่างต้นไม้ด้วยความคล่องแคล่ว
 • กินผลไม้ แมลง ตัวอ่อน และสัตว์ขนาดเล็ก เช่น นก กิ้งก่า งู
การกินอาหาร:
 • ลิงมาโมเสทหัวดำ กินผลไม้เป็นอาหารหลัก
 • นอกจากนี้ยังกินแมลง ตัวอ่อน และสัตว์ขนาดเล็ก เช่น นก กิ้งก่า งู
 • หาอาหารโดยปีนป่ายไปตามต้นไม้
 • ใช้ปากและเล็บในการจับอาหาร
การเลี้ยงดู:
 • ลิงมาโมเสทหัวดำ ออกลูกครอกละ 1-2 ตัว
 • ลูกจะหย่านมเมื่ออายุประมาณ 4-6 เดือน
 • ลิงตัวเต็มวัยทั้งเพศผู้และเพศเมียมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูก
การสืบพันธุ์:
 • ลิงมาโมเสทหัวดำ polygamous หมายความว่า ตัวผู้สามารถผสมพันธุ์กับตัวเมียหลายตัว
 • ตัวเมียมีระยะเวลาการเป็นสัดประมาณ 13 วัน
 • ตั้งท้องประมาณ 140-150 วัน
 • ลูกจะคลอดออกมาโดยมีตาเปิดและขนขึ้นแล้ว
สถานะการอนุรักษ์:
 • ลิงมาโมเสทหัวดำ อยู่ในภาวะเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์
 • สาเหตุหลักมาจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยจากการทำลายป่า
 • มีการล่าเพื่อนำมาเป็นสัตว์เลี้ยง
ข้อมูลน่าสนใจ:
 • ลิงมาโมเสทหัวดำ เป็นลิงที่มีสมองขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดลำตัว
 • ลิงชนิดนี้สามารถจดจำตำแหน่งของแหล่งอาหารได้
 • ลิงมาโมเสทหัวดำ มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ โดยช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ของพืช

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

15097044767434
Sale
th 11134207 23010 f0xod7xl8xmv0d
Original price was: ฿55.Current price is: ฿50.
9be81be320dc0cff95cf732ca88f03cf
Screenshot from 2023 11 17 15 17 30
Sale
A03 307 11
3588 source 1691692257
SKU Goatmilk Taurine 01 1024x1024402177517 653098850352416 8999270715288168666 n 1024x1024
SKU Goatmilk RoyalJelly 02 1024x1024402283306 653098867019081 744543548835460204 n 1024x1024
f1afe7faa27db19bef3953468a4b5625

บทความที่น่าสนใจ

ลิงมาโมเสท 7 สายพันธ์ุที่พบได้ในไทย มีอะไรบ้าง

ลิงมาโมเสท 7 สายพันธ์ุที่พบได้ในไทย มีอะไรบ้าง

ลิงมาโมเสทมีทั้งหมด 28 สายพันธุ์ ค่ะ แต่ละสายพันธุ์จะมีถิ่นอาศัย ลักษณะ สีสัน และลวดลายบนขนที่แตกต่างกันออกไป สายพันธุ์ลิงมาโมเสทที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย

Read More »
นกกรีนชีค: นกแก้วแสนซน ขี้เล่น น่ารัก

นกกรีนชีค: นกแก้วแสนซน ขี้เล่น น่ารัก

นกกรีนชีค หรือ นกคอนัวร์แก้มเขียว เป็นนกแก้วขนาดเล็กที่โด่งดังเรื่องความขี้เล่น ฉลาด และร่าเริง พวกมันมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้

Read More »
10 อาหารและผลไม้ ที่เจ้าหนูชินชิลล่าสามารถกินได้ มีอะไรบ้าง

10 อาหารและผลไม้ ที่เจ้าหนูชินชิล่าสามารถกินได้ มีอะไรบ้าง

ชินชิล่าเป็นสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กที่มีถิ่นกำเนิดในเทือกเขาแอนดีสของอเมริกาใต้ พวกมันเป็นที่รู้จักกันดีจากขนนุ่มสีเทาเงินและหางยาวฟู ชินชิล่าเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยม

Read More »
เผย 6 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเม่นแคระ สัตว์เลี้ยงสุดคิ้วท์ ขนปุยหนามแหลม

เผย 6 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเม่นแคระ สัตว์เลี้ยงสุดคิ้วท์ ขนปุยหนามแหลม

เม่นแคระ (Hedgehog) เป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมที่ขึ้นชื่อเรื่องความน่ารัก ขนปุยหนามแหลม และนิสัยขี้อ้อน แม้จะดูน่ากลัวจากหนามแหลมคม

Read More »
ทำความรู้จักฟีโรโมนแมว คืออะไร? ช่วยอะไรได้บ้าง?

ทำความรู้จักฟีโรโมนแมว คืออะไร? ช่วยอะไรได้บ้าง?

ฟีโรโมนสังเคราะห์สำหรับน้องแมว ช่วยให้น้องอารมณ์ดีมีความสุข ช่วยจัดการปัญหาด้านพฤติกรรม ลดอาการก้าวร้าว ความเครียด ฉี่ไม่เป็นที่ เศร้าซึม

Read More »