Posted on

วิธีเลี้ยงแกสบี้ เลี้ยงอย่างไร?

แกสบี้

วิธีการเลี้ยงหนูแกสบี้ในสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกส่วน คือ อาหาร อาหารตามท้องตลาดที่มีขายมากมาย

อาหารหนูแก๊สบี้มี 2 ส่วน
– ส่วนแรกการเลี้ยงหนูแกสบี้ โดยการให้อาหารสด เป็นในส่วนของหญ้าสด แนะนำให้ให้เป็นอาหารสดเป็นพวกหญ้าจะดีว่าเพราะ มีในเรื่องของสารอาหารที่มาจากธรรมชาติมากกว่าและยังมีในส่วนของวิตามิน
– ส่วนที่สองการเลี้ยงหนูแกสบี้ถ้าเราต้องการความสะดวกจริง ๆ ก็ให้เป็นอาหารเม็ดสำหรับหนูแกสบี้ก็ได้ ซึ่งสารอาหารและคุณประโยชน์ก็เพียงพอต่อหนูแกสบี้ควรจะได้รับ

ทั้งหมดเป็นวิธีการเลี้ยงหนูแกสบี้เบื้องต้นที่ทุกคนควรที่จะทราบก่อนตัดสินใจเลี้ยง เนื่องจากมีปัจจัยและสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอยู่อีกมากมาย ทั้งในส่วนของการดูแลให้ความรัก และส่วนของสุขภาพด้วย

เลี้ยงแกสบี้ดีอย่างไร?

วิธีเลี้ยงเพิ่มเติม