หมวดหมู่

3 วิธีเลี้ยงเบี๊ยดดราก้อน มือใหม่ ก็เลี้ยงได้

3 วิธีเลี้ยงเบี๊ยดดราก้อน มือใหม่ ก็เลี้ยงได้

3 วิธีเลี้ยงเบี๊ยดดราก้อน มือใหม่ ก็เลี้ยงได้

Bearded dragon เป็นสัตว์เลี้ยงเลื้อยคลานที่มีชื่อเต็มว่า “Pogona” และมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Pogona genus ซึ่งมีสายพันธุ์หลากหลาย ส่วนใหญ่มีชื่อว่า Pogona vitticeps หรือ Central bearded dragon ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มักจะถูกเลี้ยงโดยมนุษย์ในสภาพบ้านเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงเด็ดขาดในวงจรของสัตว์เลี้ยงเลื้อยคลานที่ยอดนิยมในวงการสัตวแพทย์ในปัจจุบัน

Bearded dragon มีลักษณะเด่นๆ คือมีหนวดที่ยาวเรียกว่า “beard” ตามชื่อที่ได้รับคำนำหน้า หนวดเหล่านี้สามารถขยับได้และเปลี่ยนแปลงสีเป็นสีดำเมื่อมีการเคลื่อนไหวหรืออารมณ์ที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ Bearded dragon มีลักษณะร่างกายที่แนบเนื้อนุ่มและดูน่ารัก มีสีเป็นสีส้ม-น้ำตาลหรือสีเหลือง-เขียว ซึ่งทำให้เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่าสนใจและน่ารักในตาของผู้คนที่ชื่นชอบสัตว์เลี้ยงเลื้อยคลาน.

Bearded dragon เป็นสัตว์เลี้ยงที่เงียบสงบและอยู่ในพื้นที่จำกัดได้ นอกจากนี้ การดูแลเรื่องอาหารและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น ห้องที่มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม น้ำและแสงแดดที่เพียงพอ จะช่วยให้ Bearded dragon มีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการเลี้ยงเลื้อยคลานในบ้านได้อย่างเหมาะสม.

เบี้ยดดราก้อน มีสีลำตัวตามธรรมชาติสีน้ำตาลสลับกับลายสีครีมเข้ม ตามลำตัวจะเต็มไปด้วยเกล็ดและหนามเล็ก ๆ ใช้สำหรับป้องกันตัวจากศัตรูผู้ล่า แต่ไม่อาจทำอันตรายสัตว์อื่นใดก่อนได้ ขนาดเมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวรวมหางประมาณ 16-18 นิ้ว มีจุดเด่นที่ถุงใต้คอซึ่งเป็นหนามแหลม แลดูคล้ายเครา อันเป็นที่มาของชื่อสามัญ ยิ่งโดยเฉพาะในตัวผู้ในวัยเจริญพันธุ์จะมีถุงนี้เห็นได้ชัดเจน ซึ่งจะแผ่ขยายออกเป็นสีดำเวลาตื่นเต้น ตกใจ ต่อสู้ หรือใช้ในการเกี้ยวพาราสีตัวเมีย

3 วิธีเลี้ยงเบี๊ยดดราก้อน มือใหม่ ก็เลี้ยงได้

Bearded dragon is a pet reptile whose full name is “Pogona” and the scientific name is Pogona genus, which has many species. Most of them are called Pogona vitticeps or Central bearded dragons, a species that is often kept by humans in domestic conditions as pets, in the current reptile cycle popular among veterinarians.

Bearded dragons have distinctive characteristics. It has a long mustache called “beard” after the name given the prefix. These whiskers can move and change color to black with movement or changes in mood. Moreover, the bearded dragon’s body is soft and cute. Its color is orange-brown or yellow-green. This makes them interesting and cute pets in the eyes of people who love reptiles.

Bearded dragons are quiet pets and can live in confined spaces. Additionally, care for the right food and environment, such as a room with the right temperature and humidity, will help keep them safe. Adequate water and sunlight will help keep your bearded dragon healthy and have a good quality of life when properly raising reptiles indoors.

1. ลักษณะนิสัยของเบี๊ยดดราก้อน (Bearded dragon personality traits)

น้องเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย มีนิสัยที่เชื่อง ไม่ดุร้าย เข้ากับคนได้ง่าย สามารถจับได้ด้วยมือ ป้อนอาหารได้ด้วยมือ หากเป็นเด็กๆอาจจะต้องได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด และน้องรักสันโดษ ชอบอยู่ตัวคนเดียว เพราะน้องเป็นสัตว์ที่หวงอาณาเขต นิสัยไม่ดุร้าย ไม่กัดหรือทำร้ายมนุษย์ โดยสามารถเพาะขยายพันธุ์ในที่เลี้ยงได้ โดยมักจะเป็นตู้ปลาที่ปูพื้นด้วยทรายหรือกรวดแห้ง ๆ เหมือนสภาพที่อยู่ในธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบัน สามารถเพาะเบียร์ดดราก้อนที่มีความยาวถึง 22 นิ้วได้ ซึ่งนับว่ามีความใหญ่

อุปนิสัยและพฤติกรรมของเบียร์ดดราก้อนนั้นในธรรมชาติของเบียร์ดดราก้อนเป็นสัตว์ที่หวงถิ่นที่อยู่มาก เบียร์ดดราก้อนไม่ว่าเพศผู้หรือเพศเมียนั้นเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่อย่างสันโดษในธรรมชาติ เบียร์ดดราก้อนไม่จับคู่อยู่ร่วมกันเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มแต่อย่างใด เบียร์ดดราก้อนนั้นไม่มีความผูกพันธ์ุทางสายเลือดและไม่อาจมีความรู้สึกรักหรือว่ารับรู้ถึงการมีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมสายพันธ์ุได้ การที่ผู้เลี้ยงไม่ศึกษาพฤติกรรมที่ของเบียร์ดดราก้อนให้รอบคอบ อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของสัตว์เลี้ยงได้ เบียร์ดดราก้อนเพศผู้นั้นจะเข้าขู่เบียร์ดดราก้อนผู้รุกรานในทันทีที่พบเห็นโดยการฉีดสีไปในส่วนเคราให้เป็นสีดำและการยักหัวขึ้นลงอย่างรุนแรง ก่อนที่เพศผู้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ตัวเล็กกว่าจะโบกมือขึ้นลงอย่างช้า ๆ แสดงความยอมแพ้และถอยหนี แต่ถ้าหากว่าเพศผู้ทั้งคู่มีความเหี้ยนกระหือรือทั้งคู่ การเข้าขู่และวิ่งไล่กัดกันย่อมเกิดขึ้น ตามมาด้วยความตายหรือบาดเจ็บของทั้งสองฝ่าย เบียร์ดดราก้อนจำนวนไม่น้อยนั้นได้สูญเสียนิ้ว ขา หรือหาง มาจากการต่อสู้ไม่ว่าในวัยเด็กเล็กหรือโตเต็มวัย หรือแย่กว่านั้นอาจทำให้แผลเกิดการติดเชื้อตามมาด้วยการเน่าและถึงแก่ความตายได้ เบียร์ดดราก้อนไม่ควรนำมาเลี้ยงด้วยกันไม่ว่าจะเพศผู้หรือเพศเมีย ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะให้มันมาอยู่ร่วมกันคือช่วงการผสมพันธุ์ชั่วคราวเท่านั้น

They are animals that are easy to take care of. Has a docile personality, is not fierce, and is easy to get along with. Can be held by hand Can feed food by hand If they are children, they may need to be closely supervised by adults and Nong Rak Sot like to be alone Because you are an animal that is territorial. The personality is not violent. It does not bite or harm humans. It can breed in captivity. It is usually an aquarium with a floor of sand or dry gravel, similar to its natural state. Currently, bearded dragons that are up to 22 inches long can be grown, which is considered large. Characteristics and Behavior of Bearded Dragons In their nature, bearded dragons are very territorial animals. Bearded dragons, whether male or female, are solitary creatures in nature. Bearded dragons do not live together in pairs or groups. Bearded dragons are not related by blood and cannot feel love or recognize relationships with their fellow species. The owner does not carefully study the bearded dragon’s behavior. May cause injury and loss of life of pets. Male bearded dragons will immediately intimidate invading bearded dragons by spraying their beards with black dye and violently bouncing their heads up and down. Before the smaller male waved his hands up and down slowly, showing surrender and retreating. But if both males are horny or both Many bearded dragons have lost fingers, legs, or tails as a result of fighting in childhood or adulthood. Or worse, it can cause the wound to become infected, followed by decay and death. Bearded dragons should not be kept together, whether male or female. The best time to keep them together is during temporary mating periods.

2. อาหาร (Bearded dragon food)

กินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์ เช่น หนอนแมลง, กิ้งก่าขนาดเล็ก, ผักชนิดต่าง ๆ เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้ 8-12 เดือน ในช่วงผสมพันธุ์ ตัวผู้อาจจะผสมพันธุ์กับตัวเมียได้หลายตัว อาจถึงหลักสิบ ใช้เวลาตั้งท้องนาน 20-28 วัน เมื่อวางไข่ ตัวเมียจะไม่กินอาหารก่อน 2-4 วัน ซึ่งตัวเมียจะขุดหลุมกับพื้นทราย ก่อนที่จะวางไข่ในหลุมประมาณ 20-30 ฟองต่อครั้ง หลังจากวางไข่เรียบร้อยแล้ว ตัวเมียสามารถตั้งท้องได้อีกโดยที่ไม่ต้องผ่านการผสมพันธุ์อีกราว 2-4 ท้อง โดยทิ้งช่วงระยะเวลาประมาณ 20-28 วัน เท่ากับการตั้งท้อง ไข่เบียร์ดดราก้อนใช้เวลา 55-65 วัน ในการฟักเป็นตัว อุณหภูมิเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดเพศเหมือนเช่นสัตว์เลื้อยคลานอีกหลายประเภท

 1. อาหารเริ่มแรกตอนที่เบียร์ดดราก้อนยังเล็ก แนะนำผู้เลี้ยงให้อาหารที่มีขนาดจิ๋ว เช่น แมลงหรือจิ้งหรีดที่มีขนาดเล็กมากๆ
 2. เมื่อเริ่มโตขึ้นมาช่วงอายุประมาณ 2-4 เดือน (ช่วงวัยรุ่น) ให้ผู้เลี้ยงเริ่มผสมผักสีเขียวเข้ามาเป็นอาหาร ในอัตราส่วนผัก 20% แมลงขนาดเล็ก 80% เพื่อให้น้องค่อยๆได้รับแคลเซียมจากผัก โดยการให้อาหารให้กับน้องที่อายุยังน้อยควรจะให้ครั้ง 2-3 ครั้งต่อวัน
 3. เมื่อน้องโตพอสมควรให้แบ่งสัดส่วนการกินเป็นพืชผัก 60% และเหยื่อต่างๆในอัตราส่วน 45% โดยพืชผักสีเขียวที่เสริมแคลเซียมให้กับน้อง ได้แก่ ผักสลัด กะหล่ำใบ ผักกาดหอม และผักอื่นๆ

It can eat both plants and animals such as worms, insects, small lizards, and various types of vegetables. It enters sexual maturity at a certain age. 8-12 months during breeding. Males may mate with many females. Maybe up to tens It takes 20-28 days to become pregnant. during mating Males may mate with many females. Maybe up to tens It takes 20-28 days to become pregnant. When laying eggs, the female will not eat food for 2-4 days. The female will dig a hole in the sand. Before laying about 20-30 eggs in the hole at a time. After laying eggs Females can become pregnant again without having to go through mating for another 2-4 pregnancies, leaving a period of approximately 20-28 days, equivalent to pregnancy. Bearded dragon eggs take 55-65 days to hatch. As with many reptiles, temperature plays an important role in determining gender.

 1. Food was first introduced when bearded dragons were small. Recommend that the breeder feed microscopic foods, such as very small insects or crickets.
 2. When they start to grow up around the age of 2-4 months (during adolescence), have them start mixing green vegetables into their food. In the ratio of 20% vegetables and 80% small insects so that the child gradually receives calcium from vegetables. By giving food to younger siblings, it should be given 2-3 times a day.
 3. When the little one is old enough, divide the proportion of his food into 60% vegetables and 45% various prey. Green vegetables that add calcium to the little one include salad greens, cabbage leaves, lettuce, and other vegetables.
3 วิธีเลี้ยงเบี๊ยดดราก้อน มือใหม่ ก็เลี้ยงได้

3. อุปกรณ์ (Equipment for Bearded dragon )

 1. กรงหรือตู้ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว้าง เพื่อให้น้องสามารถปีนป่ายได้ และควรเป็นกรงหรือตู้ที่ทำประตูเปิด-ปิดเป็นแบบมุ้งรวด เพื่อให้สามารถระบายอากาศได้ดี
 2. ถาดหรือถ้วยที่มีรูปทรงตื้น เพื่อเอาไว้ใส่อาหารและน้ำให้น้อง
 3. หลอดไฟ หากเลี้ยงน้องไว้ในบ้านหรือพื้นที่ที่แดดส่องไม่ถึง ควรจัดหาหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่มีรังสี UV อย่างน้อย 5% ติดให้ห่างจากสัตว์เลี้ยงโดยมีระยะห่างอยู่ที่ 10-12 นิ้ว และไม่ควรอยู่ห่างเกิน 18 นิ้ว จากบริเวณที่น้องชอบอยู่ น้องควรได้รับรังสี UV ประมาณ 12-14 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อช่วยในเรื่องการผลิตวิตามินดีและช่วยในเรื่องการดูดซึมแคลเซียมได้เป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่เกี่ยวกับกระดูก อย่างไรก็ดีพระอาทิตย์ก็ยังเป็นแหล่งการรับแสง UV ธรรมชาติที่ดีที่สุดของน้องอยู่ดี ฉะนั้นวันไหนที่มีแดดจ้า ผู้เลี้ยงสามารถพาน้องออกมารับแดดกลางแจ้งได้ พร้อมกับกรงที่มีฝาปิดที่มิดชิด ระบายอากาศได้ดี
 1. A large cage or enclosure with lots of space. So that the child can climb And it should be a cage or cabinet with a door that opens and closes like a mosquito net. To be able to ventilate well
 2. Shallow tray or cup To put food and water for the little ones
 3. Light bulbs if you keep your little one in the house or in an area where the sun doesn’t shine. Fluorescent lights with at least 5% UV rays should be provided and placed 10-12 inches away from pets and not more than 18 inches away. From the area that the younger sibling likes to live in Children should be exposed to UV rays for approximately 12-14 hours per day. To help with the production of vitamin D and help with the absorption of calcium very well. To prevent bone-related diseases However, the sun is still the best source of natural UV light for your child. Therefore, on any day with bright sunshine The babysitter can take the little one out to enjoy the sunshine outdoors. Equipped with a cage with a cover that is completely closed. Good ventilation

แค่รู้ 3 อย่างนี้ก็สามารถเลี้ยงน้องได้แล้ว หรือสามารถศึกษาเกี่ยวกับตัวน้องเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ

สามารถแวะมาเยี่ยมชมได้ที่ร้านเพ็ทเวิลด์ เชียงใหม่ แผนที่ร้าน คลิกที่นี่เพื่อไปยัง Google Maps  รายละเอียดติดต่อพวกได้ตามนี้เลย 🖥️ Facebook : คลิกที่นี่เพื่อไปยัง Facebook Page Line : https://lin.ee/YgtBD5r หรือสามารถติดต่อ เบอร์โทร 084-804-7286 สอบถามวิธีการเลี้ยง การเตรียมตัว หรือปัญหาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆได้เลย

👨‍⚕️ พบกับสัตวแพทย์ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 17:00-20:00 แวะเข้ามาปรึกษาได้ฟรี

💳 ยินดีรับชำระผ่านบัตรเดบิต/เครดิต ไม่มีขั้นต่ำ (เฉพาะหน้าร้านค้าเท่านั้น)

⏰ เปิด : 09:00 – 20:30 ทุกวัน

แวะเยี่ยมชมโพสต์อื่นๆได้ที่ คลิกที่นี่เลย หรือแวะไป“เจ้าหนูชินชิล่า”ของที่ร้านก็น่าสนใจ

you can stop by and visit Pet World Chiang Mai. Store map: Click here to go to Google Maps. Contact details are as follows 🖥️ Facebook: Click here to go. Also Facebook Page Line : https://lin.ee/YgtBD5r or you can contact phone number 084-804-7286 to inquire about raising methods, preparation, or other pet-related problems.

👨‍⚕️ Meet with the veterinarian every Monday-Friday from 17:00-20:00. Stop by and consult for free.

💳 We accept payments via debit/credit cards. There is no minimum (only in store).

⏰ Open: 09:00 – 20:30 every day

Stop by to visit other posts by clicking here or stop by to see the hamsters at the shop, it’s interesting.

ดูสินค้าเพิ่มเติม

VitaGrub Insect Larvae Pet Food - หนอนแมลงโปรตีนอบแห้ง
Cheese Worm - หนอนชีส (1ชิ้น)(494261)
1 122
Sale
70185d0de8fcbb94d938d97bb40403c6
292992840 700648524359925 7677405292994358451 n
1 194
1 194
RED WORM1
JERRY 1
285200 e1661669292656

บทความที่น่าสนใจ

Golden Retriever Dog, Labrador Dog Playing in the Pool

4 ชนิดสัตว์ที่ชอบเล่นน้ำ อัปเดต 2024

สัตว์บางชนิดมีพฤติกรรมการชอบเล่นน้ำเนื่องจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งอาจมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และการประจำอยู่ของสัตว์นั้นๆ

Read More »
5 Item ทำความเย็นสำหรับสัตว์เลี้ยงในฤดูร้อน

5 Item ทำความเย็นสำหรับสัตว์เลี้ยงในฤดูร้อน

ดินเผาคลายร้อน (หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดินถ่าน) เป็นสิ่งที่นิยมใช้ในการจัดการความร้อนสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขหรือแมว สัตว์เล็ก เช่น หนู กระต่าย เม่น ชูก้าไกรเดอร์ กระรอก เต่า โดยเฉพาะในฤดูร้อนหรือในสภาพอากาศที่ร้อนจัด

Read More »
4 สเปรย์รักษาแผลสัตว์เลี้ยง แผลสด แผลเชื้อรา

4 สเปรย์รักษาแผลสัตว์เลี้ยง แผลสด แผลเชื้อรา

สเปรย์นาโน สำหรับรักษาแผลสด เชื้อรา แบคทีเรีย รักษาแผล รักษาเชื้อรา ซึมผิวหนังได้ดี ใช้รักษาได้ทั้งแผลแห้งและแผลที่มีสารน้ำซึมออกจากแผล

Read More »