หมวดหมู่

5 ข้อต้องรู้!! อยากเลี้ยงเมียร์แคท ทำยังไงดี?

5 ข้อต้องรู้!! อยากเลี้ยงเมียร์แคท ทำยังไงดี?

5 ข้อต้องรู้!! อยากเลี้ยงเมียร์แคท ทำยังไงดี?

เมียร์แคท เป็นสัตว์จำพวกพังพอน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก สัตว์มีกระดูกสันหลัง น้องอยู่ตระกูลเดียวกับชะมด เเละพังพอน มีถิ่นกำเนิดในเเถบทวีปแอฟริกาใต้ ลักษณะหัวสั้น น้องมีจมูกไวมาก เเละจมูกยื่นยาว เพื่อการดมกลิ่น มีขอบตาดำ มีนิ้วเท้าสี่นิ้ว ขนสีน้ำตาลทองเเละดำ อาศัยและหาอาหารในโพรงดินที่ขุดขึ้นมาเอง

Meerkats are mongoose-like animals. small mammals Vertebrates It is in the same family as civets and mongooses, originating in the South African continent. Short head She has a very sensitive nose. and a long, protruding nose For smelling, it has black eyes and four toes. Golden brown and black fur They live and find food in burrows they dug themselves.

1. ลักษณะของเมียร์แคท (Characteristics of meerkats)

เมียร์แคท มีรูปร่างเพรียวบาง มีหางเรียวและมีขาหน้าเล็กยาว มีกรงเล็บที่ทรงพลังใบหน้ามีลักษณะแหลม มีหน้าผากเป็นรูปทรงกลม มีแถบใต้ตาสีคล้ำ มีหูรูปทรงคล้ายพระจันทร์เสี้ยว ขนโดยทั่วไปเป็นสีเทา สีน้ำตาล สีน้ำตาลอมเงินมีลายคาดสีเข้มซึ่งบางครั้งอาจจะมองเห็นทั่วทั้งหลัง มีปลายหางสีดำ เมียร์แคทมีถิ่นอาศัยอยู่ตามพื้นที่แห้งแล้งแถบภูมิประเทศที่มีหญ้าสั้นๆ และมีพุ่มไม้ เมียร์แคทวัยเจริญพันธุ์จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 18-30 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – เดือนมีนาคมคือช่วงฤดูผสมพันธุ์ของเหล่าเมียร์แคท และใช้เวลาในการตั้งท้องนาน 11 เดือน ออกลูกโดยเฉลี่ย 3 ตัวต่อครอก อาหารของเมียร์แคทได้แก่ สัตว์มีชีวิตขนาดเล็ก ไข่ และแมลง

Meerkats have a slim body. It has a slender tail and long, small front legs. Has powerful claws and a pointed face. Has a round forehead. There are dark lines under the eyes. They have crescent-shaped ears. The coat is generally grey, brown, silvery-brown with dark stripes which can sometimes be seen all over the back. It has a black tail tip. Meerkats live in arid areas with short grass and shrubs. Meerkats’ reproductive age ranges from approximately 18-30 months. From August – March is the breeding season for meerkats. And it takes 11 months to get pregnant, giving birth to an average of 3 puppies per litter. Meerkats’ food includes: Small living animals, eggs and insects

5 ข้อต้องรู้!! อยากเลี้ยงเมียร์แคท ทำยังไงดี?

2. นิสัยและพฤติกรรมเมียร์แคท (Habits and Behavior)

ไม่ชอบอยู่กับที่ ชอบยืนชะเง้อคอ เพื่อตรวจดูและดมกลิ่นในบริเวณรอบๆ จะออกมารับแสงอาทิตย์ในช่วงเวลาเช้าเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น จะอาศัยรวมอยู่กันเป็นกลุ่ม บางกลุ่มอาจมีถึง 30 ตัว บางครั้งอาจพบอาศัยอยู่กับพวกกระรอกและเมียร์แคทแดงอาหาร

เมียร์แคท สามารถกินอาหารได้แทบทุกอย่าง ตั้งแต่ผัก ผลไม้ แมลง รวมไปถึงสัตว์มีพิษจำพวก แมลงป่อง ตะขาบเป็นต้น แต่เมื่อนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วโดยปกติก็จะให้กินอาหาร สุนัข ผลไม้ หนอนนก หรือแมลงต่างๆ ที่เราหาซื้อได้ตามร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งเจ้าพวกนี้กินอาหารไม่เยอะ ดังนั้นไม่เปลืองแน่นอน

น้องมีนิสัยขี้อ้อน ติดเจ้าของ ชอบป้วนเปี้ยนรอบตัว ไม่ดุร้าย ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู ชอบขุดคุ้ยเขี่ย แต่ไม่ทำลายข้าวของ ไม่กัดแทะ และไม่ส่งเสียงดัง อีกอย่างที่คนอยากเลี้ยงต้องรู้คือ น้องสามารถอาบได้นะคะ

Don’t like to stay in one place. I like to stand and look up. To inspect and smell the surrounding area They come out to receive the sunshine in the morning to warm their bodies. Will live together in groups Some groups may have as many as 30 individuals. They may sometimes be found living with red squirrels and meerkats.

Meerkats can eat almost anything, from vegetables, fruits, insects, including poisonous animals such as scorpions, centipedes, etc. But when raised as pets, they are usually fed dog food, fruit, mealworms, or insects. various that we can buy at pet food stores These guys don’t eat a lot of food. So it’s definitely not a waste.

The little one has a sweet temperament, is attached to its owner, likes to hang around. It is not violent, depending on how it is raised. likes to dig and dig But it doesn’t destroy things, it doesn’t chew, and it doesn’t make loud noises. Another thing that people who want to raise must know is: You can take a bath.

3. อาหาร (Food)

เมียร์แคท สามารถกินอาหารได้แทบทุกอย่าง ตั้งแต่ผัก ผลไม้ แมลง รวมไปถึงสัตว์มีพิษจำพวก แมลงป่อง ตะขาบเป็นต้น แต่เมื่อนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วโดยปกติก็จะให้กินอาหาร สุนัข ผลไม้ หนอนนก หรือแมลงต่างๆ ที่เราหาซื้อได้ตามร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งเจ้าพวกนี้กินอาหารไม่เยอะ ดังนั้นไม่เปลืองแน่นอน

Meerkats can eat almost anything, from vegetables, fruits, insects, including poisonous animals such as scorpions, centipedes, etc. But when raised as pets, they are usually fed dog food, fruit, mealworms, or insects. various that we can buy at pet food stores These guys don’t eat a lot of food. So it’s definitely not a waste.

4. การเลี้ยงดูและที่อยู่อาศัย (Upbringing and housing)

สถานที่เลี้ยง เมียร์แคต เป็นสิ่งสำคัญที่ควรรู้เป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะเลี้ยง เพราะมันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างมีความตื่นตัว อยากรู้อยากเห็นตลอดเวลา ดังนั้นควรที่จะมีพื้นที่ให้มันได้วิ่งเล่น รวมไปถึงมีเวลาเล่นกับมันให้มากๆ ไม่งั้นเจ้าตัวนี้ก็จะดุร้าย ไม่น่ารักอย่างที่เราต้องต้องการ ยิ่งไปกว่านั้น เมียร์แคต เป็นสัตว์ที่ชอบการขุดเจาะ เพราะในธรรมชาติมันจะต้องขุดรูเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ดังนั้นเราควรทำพื้นกรงให้แข็งแรงและควรวางท่อหรือ ปล่องที่มีลักษณะเป็นโพรงไว้ในกรงเพื่อให้มันได้อยู่ด้วย อีกสิ่งหนึ่งที่ควรระวังคือ เมียร์แคต เป็นสัตว์ที่ชอบแทะ ดังนั้นต้องเก็บของให้ดีๆ เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

Where to raise a meerkat is very important to know before raising one. Because it is an animal that is quite alert. Want to know all the time Therefore, there should be space for him to play. Including having a lot of time to play with it. Otherwise, this one will be fierce. Not as cute as we’d like. Moreover, meerkats are animals that like to dig. Because in nature it has to dig holes for living quarters. Therefore, we should make the cage floor strong and should install pipes or A hollow shaft is placed in the cage for him to live in. Another thing to watch out for is meerkats. It’s an animal that likes to chew. Therefore, you must keep your things well. To prevent danger and damage that will occur.

5 ข้อต้องรู้!! อยากเลี้ยงเมียร์แคท ทำยังไงดี?

5. อายุขัย (lifespan)

เมียร์แคท เป็นสัตว์ที่มีอายุขัยได้ยาวนาน 6 – 10 ปีทีเดียว แต่ทั้งนี่ก็ต้องขึ้นอยูที่ผู้เลี้ยงด้วยว่าได้เอาใจใส่ และดูแลทำความสะอาดเขาได้ดีเพียงใด

Meerkats are animals that have a lifespan of 6 – 10 years, but this depends on the care and attention given to the breeder. And how well he took care of and cleaned him.

สามารถแวะมาเยี่ยมชมได้ที่ร้านเพ็ทเวิลด์ เชียงใหม่ แผนที่ร้าน คลิกที่นี่เพื่อไปยัง Google Maps  รายละเอียดติดต่อพวกได้ตามนี้เลย 🖥️ Facebook : คลิกที่นี่เพื่อไปยัง Facebook Page Line : https://lin.ee/YgtBD5r หรือสามารถติดต่อ เบอร์โทร 084-804-7286 สอบถามวิธีการเลี้ยง การเตรียมตัว หรือปัญหาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆได้เลย

👨‍⚕️ พบกับสัตวแพทย์ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 17:00-20:00 แวะเข้ามาปรึกษาได้ฟรี

💳 ยินดีรับชำระผ่านบัตรเดบิต/เครดิต ไม่มีขั้นต่ำ (เฉพาะหน้าร้านค้าเท่านั้น)

⏰ เปิด : 09:00 – 20:30 ทุกวัน

แวะเยี่ยมชมโพสต์อื่นๆได้ที่ คลิกที่นี่เลย หรือแวะไป“เจ้าหนูชินชิล่า”ของที่ร้านก็น่าสนใจ

you can stop by and visit Pet World Chiang Mai. Store map: Click here to go to Google Maps. Contact details are as follows 🖥️ Facebook: Click here to go. Also Facebook Page Line : https://lin.ee/YgtBD5r or you can contact phone number 084-804-7286 to inquire about raising methods, preparation, or other pet-related problems.

👨‍⚕️ Meet with the veterinarian every Monday-Friday from 17:00-20:00. Stop by and consult for free.

💳 We accept payments via debit/credit cards. There is no minimum (only in store).

⏰ Open: 09:00 – 20:30 every day

Stop by to visit other posts by clicking here or stop by to see the hamsters at the shop, it’s interesting.

 

ชมสินค้าเพิ่มเติม

1 22
A Pro® I.Q. Formula - เอโปร® ไอ.คิว. ฟอร์มูล่า 1kg
A Pro® I.Q. Formula Kitten - เอโปร® ไอ.คิว. ฟอร์มูล่า ลูกแมว 1kg
Sale
IMG 0576 removebg previewA60 Breeder Bird Food - อาหารนกพรีเมียมสำหรับนกพาราคีตและนกปากขอขนาดกลาง-เล็ก 1kg
Screenshot from 2023 11 14 16 19 38
Sale
AG - Science Goat Gold Lactose free - นมแพะสเตอริไลซ์ สำหรับลูกสุนัขและลูกแมว ฟรีแลคโตส 60mlAG Science Goat Gold Lactose Free นมแพะสเตอริไลซ์ สำหรับลูกสุนัขและลูกแมว ฟรีแลคโตส 60ml
341731
74c9b8bfc5866cc77aeadf464e596bbb.jpg 720x720q80
sg 11134201 7rbls ln5hmi3tfr4xaa
sg 11134201 7rbm3 ln5ghuadlhome8

บทความที่น่าสนใจ

Golden Retriever Dog, Labrador Dog Playing in the Pool

4 ชนิดสัตว์ที่ชอบเล่นน้ำ อัปเดต 2024

สัตว์บางชนิดมีพฤติกรรมการชอบเล่นน้ำเนื่องจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งอาจมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และการประจำอยู่ของสัตว์นั้นๆ

Read More »
5 Item ทำความเย็นสำหรับสัตว์เลี้ยงในฤดูร้อน

5 Item ทำความเย็นสำหรับสัตว์เลี้ยงในฤดูร้อน

ดินเผาคลายร้อน (หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดินถ่าน) เป็นสิ่งที่นิยมใช้ในการจัดการความร้อนสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขหรือแมว สัตว์เล็ก เช่น หนู กระต่าย เม่น ชูก้าไกรเดอร์ กระรอก เต่า โดยเฉพาะในฤดูร้อนหรือในสภาพอากาศที่ร้อนจัด

Read More »
4 สเปรย์รักษาแผลสัตว์เลี้ยง แผลสด แผลเชื้อรา

4 สเปรย์รักษาแผลสัตว์เลี้ยง แผลสด แผลเชื้อรา

สเปรย์นาโน สำหรับรักษาแผลสด เชื้อรา แบคทีเรีย รักษาแผล รักษาเชื้อรา ซึมผิวหนังได้ดี ใช้รักษาได้ทั้งแผลแห้งและแผลที่มีสารน้ำซึมออกจากแผล

Read More »