Categories

หมวดหมู่

Peterna Colostrum – นมน้ำเหลือง เสริมสร้างภูมิสำหรับสุนัขและแมว 1ซอง 5gm. (315264)

ไม่พบคำอธิบาย - No description found

฿35

Order by LINE

เรามีสินค้านี้จำหน่าย หน้าร้านตั้งอยู่ด้านในคูเมือง จ.เชียงใหม่ หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่แกร็บสามารถมารับสินค้าไปส่งให้คุณได้ แอดไลน์มาเลย เราจะเตรียมสินค้าให้พร้อมรอพี่แกร็บของคุณ – Please order by contacting our staff in LINE who will get your products ready for delivery. Payment is by QR code. Please arrange for delivery yourself.

รายละเอียดเพิ่มเติม

peterna colostrum 1 กล่องมี 10 ซอง ซองละ 5 กรัม
เหมาะสำหรับสุนัขและแมวทุกวัย แมวแรกเกิดก็ทานได้
ช่วยสร้างเสริมการเจริญเติบโตของอวัยวะ ในระบบต่างๆ
ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน ลูกสัตว์แข็งแรง โตไว แมวสูงวัยก็ทานได้
ช่วยให้ระบบต่างๆทำงานได้ตามปกติ แหล่งพลังงานเสริมจากอาหาร
ซ่อมแซมอวัยวะต่างๆที่เสื่อมโทรตามวัย สุนัขและแมวที่ใช้พลังงานสูง
เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้สัตว์มีความทนทาน ช่วยฟื้นฟูหลังออกกำลังกาย
ซ่อมแซมบำรุงกล้ามเนื้อ

อัตตราการใช้
น้ำหนักต่ำกว่า 7 กิโล 2.5 กรัมต่อวัน
น้ำหนักมากกว่า 7-14 กิโล 5.0 กรัมต่อวัน
น้ำหนักมากกว่า 14 กิโล 7.5 กรัมต่อวัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก5 กรัม
Shelf