หมวดหมู่

คู่มือเลี้ยง หนูแฮมสเตอร์

แฮมสเตอร์ คู่มือเลี้ยง | Hamster Care

สารบัญ

คู่มือเลี้ยง สายพันธุ์ วินเทอร์ ไวท์

หนูแฮมสเตอร์ วินเทอร์ ไวท์ : ตัวจิ๋วแสนซน

หนูแฮมสเตอร์ วินเทอร์ไวท์ (Hamster Winter White) เป็นสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋วที่ฝากความน่ารักเอาไว้กับผู้คนคนทั่วโลก น้องเป็นที่นิยมในการเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง เนื่องจากนิสัยที่น่ารักและการดูแลง่าย

ลักษณะทางกายภาพ

แฮมสเตอร์ วินเทอร์ไวท์เป็นสัตว์ฟันแทะชนิดหนึ่ง และมีหลากหลายสายพันธุ์ แยกออกโดยสีของน้อง มีทั้งสี เทา , สีน้ำตาล , สีเหลือง และ สีหายากอื่นๆ มีขนาดเล็กเพียงเพียงประมาณ 8-10 เซนติเมตร และมีหูและตาที่น่ารัก มีหางสั้นและขาขนาดเล็กที่สามารถซุกเข้าในขนในขณะที่น้องกำลังพักผ่อน

วิถีชีวิตและนิสัย

แฮมสเตอร์ วินเทอร์ไวท์เป็นสัตว์ที่นอนกลางวันและตื่นขึ้นในตอนกลางคืน พวกเขาเป็นสัตว์กินพืชโดยหลัก อาหารหลักของพวกเขาคือเมล็ดพืช แต่พวกเขายังรับประทานผลไม้และผักต่างๆเป็นอาหารเสริม

อาหาร

แฮมสเตอร์ วินเทอร์ไวท์จะต้องการอาหารที่มีคุณภาพและหลายชนิด เมื่อเลี้ยงพวกเขาในบ้าน คุณสามารถให้อาหารสำหรับแฮมสเตอร์ และ เสริมด้วยเมล็ดพืชต่างๆสำหรับแฮมสเตอร์ , ผลไม้และผักต่างๆ เช่น มะเขือเทศ, แครอท, และมะละกอ

พฤติกรรมทางสังคม

แฮมสเตอร์ วินเทอร์ไวท์ เป็นสัตว์ที่เลี่ยงความขัดแย้ง และ ไม่ต้องการพื้นที่ใหญ่มากในการอาศัย แต่ น้องก็เป็นสัตว์ที่หวงอาณาเขตมากๆ เช่นกัน เป็นสัตว์ที่สงบและไม่ส่งเสียงเหมือนแมวหรือหมา แต่จะส่งเสียงบางครั้งในเวลาที่ตกใจกลัว ดังนั้น แฮมสเตอร์จึงเป็นที่นิยมในการเลี้ยงในบ้านหรืออาศัยในกรง

ที่อยู่อาศัย

แฮมสเตอร์ วินเทอร์ไวท์ จะอาศัย ในกรงเล็กๆสำหรับเลี้ยงหนูโดยเฉพาะ ที่มีวัสดุรองกรงเฉพาะสำหรับสัตว์เลี้ยงและมีที่สำหรับพวกเขาในการซ่อนตัว และ ให้ความอบอุ่น กรงควรมีบ้านสำหรับพวกเขาในการพักผ่อน และ ห้องน้ำหนูพร้อมทรายอาบน้ำในการทำความสะอาดตนเอง

สุขภาพและอายุ

แฮมสเตอร์ วินเทอร์ไวท์ มักมีอายุประมาณ 1.5 – 2 ปี โดยอายุขึ้นอยู่กับการดูแลและสุขภาพของน้อง การรักษาความสะอาด และ การให้อาหารที่ถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญในการดูแล แฮมสเตอร์

สรุป

หนูแฮมสเตอร์ วินเทอร์ไวท์เป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักที่นิสัยสงบ ดูแลง่าย และมีการดูแลที่ไม่ยากเย็น เป็นเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการสัตว์เลี้ยงที่น่ารักและไม่ต้องการการดูแลที่ซับซ้อนและใช้พื้นที่เยอะ. อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังในการให้อาหารและความสะอาดเพื่อให้แฮมสเตอร์ วินเทอร์ไวท์มีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนได้นาน.

หนูแฮมสเตอร์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE OA. Click here

ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ

คู่มือเลี้ยง สายพันธุ์ ไจแอนท์

แฮมสเตอร์ไจแอนท์

แฮมสเตอร์ไจแอนท์ (Syrian Hamster) ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คนนิยมเลี้ยงมากที่สุด โดยทั่วไปแล้วหนูแฮมสเตอร์ไจแอนท์เลี้ยงง่ายและค่อนข้างเชื่อง มีค่าบำรุงรักษาค่อนข้างต่ำ จึงเหมาะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีสำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์  หนูแฮมสเตอร์ไจแอนท์มีถิ่นกำเนิดมาจากพื้นที่แห้งแล้งทางตอนเหนือของซีเรียและทางใต้ของตรุกี หนูแฮมสเตอร์ไจแอนท์ส่วนใหญ่จะมีลักษณะลำตัวสีน้ำตาลทอง และมีพุงป่อง แต่เนื่องจากปัจจุบันหนูแฮมสเตอร์ไจแอนท์ได้มีการเพาะพันธุ์จึงทำให้มี สีอื่นที่หลากหลายมากขึ้น

ลักษณะทางกายภาพ

แฮมสเตอร์ไจแอนท์ (Hamster Syrian) เป็นพันธุ์ขนาดกลาง เมื่อโตเต็มที่แล้ว ขนาดจะอยู่ที่ราว 15 เซนติเมตรเท่านั้น พันธุ์ซีเรียนี้มีทั้งแบบขนสั้น ขนยาว และหลากหลายสีสัน พันธุ์ซีเรียสามารถเลี้ยงให้เชื่องได้ หากเราให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษ

วิถีชีวิตและนิสัย

แฮมสเตอร์ไจแอนท์ จะนอนหลับระหว่างวัน และจะออกหากินในตอนกลางคืน โดยทั่วไปหนูแฮมสเตอร์ไจแอนท์เป็นสัตว์เลี้ยงที่เงียบ แต่หนูแฮมสเตอร์ไจแอนท์จะตื่นตัวในช่วงกลางคืน หนูแฮมสเตอร์บางตัวสามารถฝึกและเลี้ยงให้ปรับตารางให้เข้ากับเจ้าของได้ และหนูแฮมสเตอร์ไจแอนท์จะกัดเมื่อพวกมันตกใจหรือกำลังประมาท ดังนั้น เวลาช่วงเช้าและเย็นจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเล่นกับหนูแฮมสเตอร์ของคุณ

อาหาร

แฮมสเตอร์ไจแอนท์ เป็นสัตว์ที่กินอาหารได้หลากหลาย อาหารประเภทถั่ว ธัญพืช และเมล็ดพืช รวมไปถึงอาหารอัดเม็ดแบบสำเร็จรูปที่มีความสมดุลและคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน นอกจากนี้ยังสามารถเสริม ผลไม้สดจำนวนเล็กน้อยให้หนูแฮมสเตอร์ไจแอนท์ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือผักสด

พฤติกรรมทางสังคม

แฮมสเตอร์ไจแอนท์ เป็นสัตว์ที่เลี่ยงความขัดแย้ง และ ต้องการพื้นที่มากกว่าแฮมสเตอร์พันธุ์อื่นๆ ในการอาศัย แต่ น้องก็เป็นสัตว์ที่หวงอาณาเขตมากๆ เช่นกัน เป็นสัตว์ที่สงบและไม่ส่งเสียงเหมือนแมวหรือหมา แต่จะส่งเสียงบางครั้งในเวลาที่ตกใจกลัว ดังนั้น แฮมสเตอร์จึงเป็นที่นิยมในการเลี้ยงในบ้านหรืออาศัยในกรง

ที่อยู่อาศัย

สำหรับกรงหนูแฮมสเตอร์ไจแอนท์ คุณควรจัดหากรงที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับหนูแฮมสเตอร์ไจแอนท์ได้ดีที่สุด ขนาดขั้นต่ำ 30x60x30 cm ตัวเลือกของกรงทั่วไปจะมีสองแบบ คือกรงอะคริลิคช่วยป้องกันการหลบหนีของหนูแฮมสเตอร์ได้ ในขณะที่กรงเหล็กมีลูกกรงนั่นจะช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกกว่า แม้ว่าจะมีการป้องกันกระแสลมน้อยกว่าก็ตาม ภายในกรงควรมีของเล่นและวงล้อวิ่งหนูแฮมสเตอร์เพื่อให้หนูแฮมสเตอร์ไจแอนท์ได้ออกกำลังกายและวิ่งเล่นภายในกรงจะทำให้พวกมันไม่รู้สึกเบื่อ

สุขภาพและอายุ

แฮมสเตอร์ไจแอนท์ มักมีอายุประมาณ 2 – 3 ปี โดยอายุขึ้นอยู่กับการดูแลและสุขภาพของน้อง การรักษาความสะอาด และ การให้อาหารที่ถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญในการดูแล แฮมสเตอร์

สรุป

แฮมสเตอร์ไจแอนท์ เป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักที่นิสัยสงบ ดูแลง่าย และมีการดูแลที่ไม่ยากเย็น เป็นเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการสัตว์เลี้ยงที่น่ารักและไม่ต้องการการดูแลที่ซับซ้อนและใช้พื้นที่เยอะ. อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังในการให้อาหารและความสะอาดเพื่อให้น้องมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนได้นาน.

แฮมสเตอร์ไจแอนท์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE OA. Click here

ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ

คู่มือเลี้ยง สายพันธุ์ โรโบรอฟกี้

แฮมสเตอร์ โรโบรอฟกี้ : ยอดนักวิ่งตัวจิ๋ว  !

แฮมสเตอร์ โรโบรอฟกี้ (Hamster Roborovski) เป็นสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋วที่ฝากความน่ารักเอาไว้กับผู้คนคนทั่วโลก น้องเป็นที่นิยมในการเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง เนื่องจากนิสัยที่น่ารักและการดูแลง่าย

ลักษณะทางกายภาพ

แฮมสเตอร์ โรโบรอฟสกี จัดเป็นแฮมสเตอร์แคระชนิดหนึ่ง ที่อยู่ในสกุล Phodopus เป็นแฮมสเตอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก เมื่อโตเต็มที่มีความยาวเพียง 2 นิ้วเท่านั้น มีลักษณะเฉพาะตัว คือ ขนนุ่มสั้น สีขนออกไปทางสีทอง และสีน้ำตาล โดยจะไล่สีกันไประหว่างสีเข้มจนถึงจางลง เส้นหนวดยาว ตากลมโตสีดำ

วิถีชีวิตและนิสัย

แฮมสเตอร์ โรโบรอฟกี้ เป็นสัตว์ที่นอนกลางวันและตื่นขึ้นในตอนกลางคืน พวกเขาเป็นสัตว์กินพืชโดยหลัก อาหารหลักของพวกเขาคือเมล็ดพืช แต่พวกเขายังรับประทานผลไม้และผักต่างๆเป็นอาหารเสริม

อาหาร

แฮมสเตอร์ โรโบรอฟกี้ จะต้องการอาหารที่มีคุณภาพและหลายชนิด เมื่อเลี้ยงพวกเขาในบ้าน คุณสามารถให้อาหารสำหรับแฮมสเตอร์ และ เสริมด้วยเมล็ดพืชต่างๆสำหรับแฮมสเตอร์ , ผลไม้และผักต่างๆ เช่น มะเขือเทศ, แครอท, และมะละกอ

พฤติกรรมทางสังคม

แฮมสเตอร์ โรโบรอฟกี้ เป็นสัตว์ที่เลี่ยงความขัดแย้ง และ ไม่ต้องการพื้นที่ใหญ่มากในการอาศัย แต่ น้องก็เป็นสัตว์สังคม สามารถอยู่ร่วมกันได้หลายตัวในกรงเดียว เช่นกัน เป็นสัตว์ที่สงบและไม่ส่งเสียงเหมือนแมวหรือหมา แต่จะส่งเสียงบางครั้งในเวลาที่ตกใจกลัว ดังนั้น แฮมสเตอร์จึงเป็นที่นิยมในการเลี้ยงในบ้านหรืออาศัยในกรง

ที่อยู่อาศัย

แฮมสเตอร์ โรโบรอฟกี้ จะอาศัย ในกรงเล็กๆสำหรับเลี้ยงหนูโดยเฉพาะ ที่มีวัสดุรองกรงเฉพาะสำหรับสัตว์เลี้ยงและมีที่สำหรับพวกเขาในการซ่อนตัว และ ให้ความอบอุ่น กรงควรมีบ้านสำหรับพวกเขาในการพักผ่อน และ ห้องน้ำหนูพร้อมทรายอาบน้ำในการทำความสะอาดตนเอง

สุขภาพและอายุ

แฮมสเตอร์ โรโบรอฟกี้ มักมีอายุประมาณ 1.5 – 2 ปี โดยอายุขึ้นอยู่กับการดูแลและสุขภาพของน้อง การรักษาความสะอาด และ การให้อาหารที่ถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญในการดูแล แฮมสเตอร์

สรุป

แฮมสเตอร์ โรโบรอฟกี้ เป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักที่นิสัยสงบ ดูแลง่าย และมีการดูแลที่ไม่ยากเย็น เป็นเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการสัตว์เลี้ยงที่น่ารักและไม่ต้องการการดูแลที่ซับซ้อนและใช้พื้นที่เยอะ. อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังในการให้อาหารและความสะอาดเพื่อให้แฮมสเตอร์ วินเทอร์ไวท์มีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนได้นาน.

แฮมสเตอร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE OA. Click here

ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ ฺ

อาหารสำหรับ หนูแฮมสเตอร์

Showing 1–10 of 270 results

Sale
99b366965a2b35f41dd6f27d20da65d316343184591558 1 e1656479664244
16826950177238
ลูกสน
16826950177238
15102503182761
3333333
buddy hm gb
buddy hm gb
th 11134207 7qul3 lg0pa839sp5a81
1 209

กรงสำหรับหนู แฮมสเตอร์

Showing 1–10 of 70 results

Sale
1 4 1
Sale
HTB14 keDkOWBuNjSspp760PgpXax
Original price was: ฿90.Current price is: ฿50.
1 22 e1606808261856
Screenshot from 2023 11 02 16 47 19
1 22 e1606808261856
Shobi M0201 Hamster Cage - กรงหนูแฮมสเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (45x28x32cm)
Screenshot from 2022 07 11 07 56 42
236622a6348b4dbfbcdc46c7b5a9ff7e e1658390036441
1 28
13033043350648

ของเล่น และ อุปกรณ์

Showing 1–10 of 219 results

ซังข้าวโพด10499 f
Sale
17406056386884
Sale
Wood Shaving
Original price was: ฿20.Current price is: ฿15.
buddy sand
1 28
kobies s
buddy sand
kobies s
ขี้เลื่อย
delikate