หมวดหมู่

TBD Oxbow Timothy Club Mat Size L – แผ่นหญ้าทิโมธีรองกรง (40x29x1.9cm) (15683)

Oxbow Timothy Club Mat Size L – แผ่นหญ้าทิโมธีรองกรง

คุณสมบัติ
– ทำจากหญ้าทิโมธี 100% ใช้การทอมือเพื่อความสมบูรณ์แบบ
– ช่วยผ่อนคลายภายในหรือภายนอกกรง
– สัตว์เลี้ยงขนาดเล็กสามารถกินได้ มีกากอาหารสูง
– ปลอดสารเคมี ไม่มีลวดหรือด้ายที่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง